Mínor en Cultures i Literatures Romàniques Medievals

Objectius

L’objetiu del Minor és l’estudi de la formació i consolidació de les principals tradicions literàries de les llengües romàniques.
Europa és una unitat històrica conformada a l’Edat Mitjana, en la qual la cultura té un pes fonamental. La literatura d’aquell  període va generar uns processos d’identificació més enllà  de les fronteres polítiques, lingüístiques o socials que, en bona part, persisteixen en l’actualitat. Aquest Minor proposa a l’estudiant una aproximació sòlida a la literatura medieval europea; a la societat que la va produir i gaudir; i a la repercussió que ha tingut en les arts i en la cultura occidental fins als nostres dies.

Perfil de l'estudiant

Els continguts que proposem són d'una gran transversalitat en el camp més genèric de les humanitats. Aquesta proposta està especialment adreçada als estudiants d'Humanitats, Filologia i Història, així com a estudiants d'altres facultats que vulguin consolidar la seva formació humanística.

Estan exclosos d'aquest mínor els estudiants del Grau en Estudis Francesos o de qualsevol grau combinat de Francès.

Horaris

 Les classes s'imparteixen a la Facultat de Filosofia i Lletres. Consulteu els horaris en l'enllaç adjunt:
Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Cada any s'ofereixen 30 places de nou accés al mínor.
Coordinació acadèmica

Antoni Rossell
Departament de Filologia Francesa i Romànica
Àrea de Filologia Romànica


Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Com fer la Preinscripció al Mínor  
Per saber com fer la Preinscripció al Mínor, seguiu les instruccions en aquest manual.