Mínor en Estudis d'Àsia Oriental

Objectius

L'objectiu del mínor d'Estudis de l'Àsia Oriental és proporcionar coneixements de caràcter transversal i polivalent en diferents àmbits de les ciències socials i les humanitats relacionats amb l'Àsia Oriental.

L'Àsia Oriental és un àrea regional d'importància creixent al món. L'apropament al coneixement d'aspectes específics relacionats amb la zona pot servir per al futur professional i acadèmic de l'estudiant de qualsevol grau.

Perfil de l'estudiant

El mínor va dirigit a estudiants de qualsevol grau de la UAB (excepte els estudiants del grau d'Estudis de l'Àsia Oriental) que vulguin completar la formació bàsica amb una selecció d'assignatures del grau d'Estudis de l'Àsia Oriental amb l'objectiu de complementar i ampliar els coneixements adquirits amb matèries aplicades a l'Àsia Oriental des d'una perspectiva interdisciplinària, analítica i crítica.

No es requereix cap coneixement previ de les matèries que configuren l'àmbit temàtic del mínor, a excepció de l'idioma modern xinès i japonès; depenent de l'assignatura seleccionada se'n requerirà el nivell A1, A2 o B1 del MECR.

Horaris

Facultat de Traducció i d'Interpretació
https://www.uab.cat/traducciointerpretacio/
Cada any s'ofereixen 10 places de nou accés al mínor.
Coordinació acadèmica
Blai Guarné Cabello:
Blai.Guarne@uab.cat
Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
Preu

El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.