Sessions d'acollida dels alumnes de primer curs 2020-2021

Sessions_Acollida 2020

Les sessions d’acollida per donar la benvinguda als i les estudiants del curs 2020-2021 tindran lloc el dia 24 de setembre al campus de Sabadell i el dia 25 de setembre al campus de Bellaterra. Les sessions seran presencials i serà obligatori l'ús de mascareta.

 

14/09/2020

Durant aquestes sessions d’acollida, el degà i altres membres de l’Equip de Deganat i coordinadors dels graus donaran la benvinguda als alumnes de primer i explicaran el funcionament del curs. Així mateix, també s’explicarà als nous estudiants els diferents recursos i serveis que tenen a la seva disposició pel fet de ser estudiant de l’Autònoma.

Les sessions seran presencials i es duran a terme al matí o a la tarda, depenent de l’horari de docència dels diferents grups. Será obligatori l'ús de mascareta.

Podeu descarregar aquí la presentació general de totes les sessions d'acollida:
Presentació de les sessions d'acollida de primer FEiE (.pdf)
 

CAMPUS DE SABADELL: dijous, dia 24 de setembre de 2020

Matí:
9:30-10:30, Aules 12-13, Grau de Comptabilitat i Finances (grup 10): Benvinguda per part del degà, Héctor Sala, el vicedegà d'Estudiants i Comunicació, Oriol Roca, i la vicedegana del Campus de Sabadell, Consol Torreguitart.
10:30-11:30, Aules 12-13, Presentació del grau de Comptabilitat i Finances per part del coordinador de la titulació del grau, Manel Álvarez. 

12:00-13:00, Aules 12-13, Grau d’Empresa i Tecnologia: Benvinguda per part del degà, Héctor Sala, el vicedegà d'Estudiants i Comunicació, Oriol Roca, i la vicedegana del Campus de Sabadell, Consol Torreguitart.
13:00-14:00, Aules 12-13, Presentació del grau d' Empresa i Tecnologia per part de la coordinadora de la titulació, Glòria Estapé. 

Tarda:
16:30-17:30, Aules 12-13, Grau de Comptabilitat i Finances (grup 50): Benvinguda per part del degà, Héctor Sala, el vicedegà d'Estudiants i Comunicació, Oriol Roca, i la vicedegana del Campus de Sabadell, Consol Torreguitart.
17:30-18:30, Aules 12-13, Presentació del grau de Comptabilitat i Finances per part del coordinador de la titulació del grau, Manel Álvarez.

Podeu descarregar aquí le presentacions específiques dels diferents graus:
Presentació del Grau en Comptabilitat i Finances (.pdf)
Presentació del Grau en Empresa i Tecnologia (.pdf)
 

CAMPUS DE BELLATERRA: divendres, dia 25 de setembre de 2020

Matí:
9:30-11:00, Sala d'Actes, Graus d'ADE en anglès i Economia en anglès: Benvinguda per part de la vicedegana d’Ordenació Acadèmica, Anna Aubanell, i presentació dels graus a càrrec dels coordinadors d’ambdós graus,  Rosalia Gallo i Valeri Sorolla.

9:30-11:00, Aula 18, Doble grau d'ADE+Dret: Benvinguda per part del vicedegà d’Estudis de Postgrau i d’Internacionalització, Stefan Van Hemmen, i presentació del doble grau a càrrec de la coordinadora de la titulació, Carlota Menéndez.

12:00-13:30, Sala d'Actes, Grau d'ADE (grup 2): Benvinguda per part del degà, Héctor Sala, i presentació del grau a càrrec de la coordinadora de la titulació, Rosalia Gallo.

12:00-13:30, Aula 15, Grau d’Economia (grup 1): Benvinguda per part de la vicedegana d'Inserció Laboral, Ocupabilitat i Pràctiques Curriculars, Judith Panadès, i presentació del grau a càrrec del coordinador de la titulació, Valeri Sorolla.


Tarda:
15:30-17:00, Sala d'Actes, Grau d'Economia (grup 51): Benvinguda per part del degà, Héctor Sala, i presentació del grau a càrrec del coordinador de la titulació, Valeri Sorolla.

17:30-19:00, Sala d'Actes, Grau d'ADE (grup 52): Benvinguda per part del degà, Héctor Sala, i presentació del grau a càrrec de la coordinadora de la titulació, Rosalia Gallo.

Podeu descarregar aquí le presentacions específiques dels diferents graus:
Presentació del Grau en ADE (.pdf)
Presentació del Grau en Economia (.pdf)
Presentació del Grau en ADE-Anglès i Grau en Economia-Anglès (.pdf)
Presentació del doble Grau en ADE i en Dret (.pdf)

 

 

Notícies relacionades

Imatge de l'OEW 2021

Arriba l'"Open Education Week" a la UAB

En el marc de l'Open Education Week -que se celeba a tot el món de l'1 al 5 de març- el Servei de Biblioteques de la UAB ha organitzat dues activitats divugatives adreçades a personal docent i investigador i a l'alumnat, per tal de promoure els avantatges i possibilitats de l'educació en obert.

Totes les notícies