Sessions d’acollida dels alumnes de primer curs 2019-2020

Sessions_Acollida 2020

Les sessions d’acollida per donar la benvinguda als i les estudiants del curs 2019-2020 tindran lloc el dia 12 de setembre al campus de Sabadell i el dia 13 de setembre al campus de Bellaterra.

02/07/2019

Durant aquestes sessions d’acollida, el degà i altres membres de l’Equip de Deganat i coordinadors dels graus donaran la benvinguda als alumnes de primer i explicaran el funcionament del curs. Així mateix, també s’explicarà als nous estudiants els diferents recursos i serveis que tenen a la seva disposició pel fet de ser estudiant de l’Autònoma.
Les sessions es duran a terme al matí o a la tarda, depenent de l’horari de docència dels diferents grups.

•    Campus de Sabadell: dijous, dia 12 de setembre de 2019
Matí:


9.00-10.30. Aula 13, Grau de Comptabilitat i Finances i Grau d’Empresa i Tecnologia: Benvinguda per part del degà, Héctor Sala, el vicedegà d’Estudiants i Comunicació, Oriol Roca, i la vicedegana del Campus de Sabadell, Consol Torreguitart.
10.30-12.00. Aula 13, Presentació del Grau de Comptabilitat i Finances (grup 10) per part del coordinador de la titulació del grau, Manel Álvarez.
10.30-12.00. Aula 10, Presentació del Grau d’Empresa i Tecnologia (grup 20) per part de la coordinadora de la titulació, Glòria Estapé.

Tarda:

16.00-17.30. Aula 13, Grau de Comptabilitat i Finances: Benvinguda per part del degà, Héctor Sala, el vicedegà d’Estudiants i Comunicació, Oriol Roca, i la vicedegana del Campus de Sabadell, Consol Torreguitart.
17.30-19.00. Aula 13, Presentació del Grau de Comptabilitat i Finances (grup 50) per part del coordinador de la titulació del grau, Manel Álvarez.

•    Campus de Bellaterra: divendres, dia 13 de setembre de 2019

Matí:

9.00-10.30. Sala d’Actes, Grau d’ADE, Grau d’ADE+Dret i Grau d’Economia: Benvinguda per part del degà, Héctor Sala, i el vicedegà d’Estudiants i Comunicació, Oriol Roca.
10.30-12.00. Aula 14, Presentació del grau d’ADE (grup 2) per part del vicedegà d’Estudiants i Comunicació, Oriol Roca.
10.30-12.00. Aula 13, Presentació del Grau d’Economia (grup 1) per part del coordinador de la titulació, Valeri Sorolla.
10.30-12.00. Aula 3J, Presentació del doble Grau d’ADE+Dret (grup 60) per part de la coordinadora de la titulació, Carlota Menéndez.
10.30-12.00. Sala d’Actes, Grau d’ADE en anglès i Grau d’Economia en anglès: Benvinguda per part del degà, Héctor Sala, i la vicedegana d’Afers Docents i Acadèmics, Anna M. Aubanell.
12.00-13.30. Aula 16, Presentació del Grau d’ADE en anglès (grup 4) i Grau en Economia en anglès (grup 8) per part de la vicedegana d’Afers Docents i Acadèmics, Anna M. Aubanell.

Tarda:

16.00-17.30. Sala d’Actes, Grau d’ADE i Grau d’Economia: Benvinguda per part del degà, Héctor Sala, i el vicedegà d’Estudiants i Comunicació, Oriol Roca.
17.30-19.00, Aula 14, Presentació del Grau d’ADE (grup 52) per part de la coordinadora de la titulació, Carlota Menéndez.
17.30-19.00. Aula 13, Presentació del Grau d’Economia (grup 51) per part del coordinador de titulació, Valeri Sorolla.

 

Més informació: Presentació sessió benvinguda graus curs 2019-20
Sessió benvinguda Empresa i Tecnologia curs 2019-20
Sessió benvinguda Comptabilitat i Finances curs 2019-20
Sessió benvinguda ADE curs 2019-20
Sessió benvinguda Economia curs 2019-20

 

Notícies relacionades

Totes les notícies