Sessió informativa per a alumnat amb NEE i/o discapacitat

Sessió informativa Piune setembre 2020

El Servei per a la Inclusió realitzarà una sessió online de benvinguda als nous estudiants de la UAB on, entre d'altres coses, podran conèixer tots els serveis que ofereix. La sessió serà el 21 de juliol a les 13h i es farà online i cal inscriure's.

06/07/2021

El PIUNE, Servei Per a la Inclusió a la UAB. Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques (NEE), treballa per a que qualsevol persona, independentment de la seva discapacitat o NEE, pugui accedir als estudis superiors amb igualtat d’oportunitats i gaudir d’una vida acadèmica i social plena i autònoma a la Universitat. Atén a estudiants amb discapacitat física, visual, auditiva, múltiple, amb trastorns d’aprenentatge o trastorn mental.

El 21 de juliol es presenta davant els nous estudiants de la UAB per donar a conèixer el seu funcionament i serveis.

La sessió serà online (amb la plataforma Zoom) i comptarà amb la participació de tot l’equip del Servei. Cal inscripció prèvia en aquest formulari.

El PIUNE ofereix una àmplia guia de serveis a disposició dels estudiants amb discapacitat de la UAB per rebre suport, adaptació i accés a recursos personalitzats durant el curs acadèmic. El servei permet dissenyar un pla personalitzat per a l’estudiant en funció de les seves necessitats: suport a la mobilitat, atenció pedagògica, materials adaptats, intermediació amb el professorat, millora de l’accessibilitat a les aules, etc.

El Servei per a la Inclusió de la UAB rep la col·laboració de la mateix universitat, del Consell social de la UAB i de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per dur a terme les seves activitats.