S'aprova la tarifa plana per al transport públic de l'àmbit metropolità

Potenciació dels desplaçaments en transport públic col·lectiu - LEE2 PMUAB 2018-24

30/11/2018

A partir de l’1 de gener de 2019, la UAB serà més accessible en transport públic gràcies a l’aprovació, per part del Consell d’Administració de l’ATM, de la tarifa plana per a tots els desplaçaments en transport públic integrat entre els 36 municipis de la metròpoli de Barcelona.

L’agost de 2010 es va crear l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) com a ens supramunicipal de planificació i gestió de serveis (entre ells el transport). L’abast territorial d’aquest ens inclou 36 municipis que es troben en diferents zones en el Sistema Tarifari Integrat de l’ATM. Els 18 més propers a Barcelona, estan situats a la primera corona o zona tarifària, mentre que els 18 més allunyats (Cerdanyola entre ells) es situen a la segona corona. Segons això, els desplaçaments entre la UAB i Barcelona implicaven títols de transport de dues zones mentre que els desplaçaments des de Sabadell (a la mateixa zona) implicaven títols d’una zona i des de Terrassa títols de dues zones.

A partir del gener, l’aprovació de la tarifa plana per als municipis de l’AMB implica que aquells 18 municipis de l’AMB que formen part de la segona corona tarifària seran considerats com de primera corona tarifària a nivell de preus dels títols de transport. És a dir, la tarifa plana s’aplicarà als desplaçaments amb origen i destinació a qualsevol d’aquests 36 municipis.

Cal tenir present que aquesta aplicació de tarifa plana en cap cas significa que es produeixi un canvi de zones tarifàries. Cerdanyola, i per tant les estacions de referència de la UAB, continuaran ubicades a la zona 2. D’aquesta manera, la relació de la UAB amb els municipis de la resta de corones seguirà com fins ara. Seguint els mateixos exemples, els desplaçaments entre la UAB i Barcelona passaran a ser considerats com d’una zona, mentre que els desplaçaments des de Sabadell o des de Terrassa, que continuen a les mateixes zones, implicaran títols d’una i dues zones respectivament, com fins ara. A continuació es poden veure els municipis beneficiats i alguns exemples de les noves relacions tarifàries que s’establiran.

 Font: ATMFont: ATM

 
L’aplicació d’aquesta tarifa plana, per tant, és una gran notícia per la UAB que, com a part de les seves tasques de planificació i gestió de la mobilitat, porta anys sumant-se a les reivindicacions d’altres molts agents territorials en pro d’un transport col·lectiu més accessible des del punt de vista econòmic. No en va, aquesta és una de les mesures que s’han inclòs al Pla de Mobilitat de la UAB 2018-2024, com a fonamentals per a aconseguir un model de mobilitat més sostenible.

L’aplicació d’aquesta tarifa plana afecta a la majoria de títols integrats de l’ATM. A continuació, es poden veure quins són els 18 municipis beneficiats i l’estalvi que implica aquesta tarifa plana per als desplaçaments entre la UAB i aquests municipis de la primera corona metropolitana, com Barcelona.
 


Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'ATM. Font: ATM

 
En el cas de la UAB, aquesta mesura beneficiarà a totes aquelles persones que es desplacen al Campus des d’aquells 18 municipis de la primera corona, un total de 12.300 persones, segons l’Enquesta d’Hàbits de Mobilitat de la UAB de 2017.

La creació de la tarifa plana AMB és considerada per part dels planificadors com el primer pas en el canvi del model tarifari de la T-mobilitat, un model tarifari quilomètric que s’aplicarà a partir de l’any 2021 en l’àmbit de l’ATM de Barcelona per estendre’s, després, a tot Catalunya. Segons l’ATM, “el nou model preveu una tarifació en funció dels quilòmetres de recorregut dins del sistema tarifari integrat, amb salts de 5 km a partir dels primers 10 km de trajecte, en convivència amb la nova zona de tarifa plana (36 municipis), que es mantindrà”. També permetrà tarifar en funció de l’ús del transport amb descomptes lligats a la freqüència d’ús. S’espera que aquesta primera fase, amb un cost previst de 23 M€, incrementi l’ús del transport públic en un 10%, fins 4,6 M de viatges anuals, a tota l’àrea metropolitana.

Per altra banda, els planificadors, conscients també de la necessitat de millora dels serveis, plantegen per a la segona fase la millora en les infraestructures i serveis de transport públic en aquests 18 municipis de la segona corona que incrementaran la seva mobilitat en aquests mitjans com a resultat de l’aplicació de la tarifa plana. També moltes d’aquestes millores han estat incloses al Pla de Mobilitat de la UAB.

Per a més informació fer clic
aquí

 


 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies