Nova configuració dels serveis de transport de viatgers/es per carretera al Campus de la UAB

IMG_300622_NovaConfiguracioBusos_Set2022

El mes de setembre de 2022 entra en funcionament la nova configuració dels serveis de transport de viatgers/es per carretera al Campus de la UAB. Efectuada amb la col·laboració de la Direcció General de Mobilitat i Transports de la Generalitat de Catalunya. 

La nova configuració té per objectiu aconseguir un sistema de transport en autobús més eficient i sostenible, reduir els trajectes pel Campus i la contaminació i sorolls produïts, a més d'estalviar combustible i temps. 

30/06/2022

El mes de setembre de 2022 entra en funcionament la nova configuració dels serveis de transport de viatgers/es per carretera al Campus de la UAB. L’objectiu d’aquest nou sistema, en línia amb el Pla Estratègic 2030 de la UAB, la declaració d’emergència climàtica, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, el Pla Campus Saludable i Sostenible i el Pla de Mobilitat de la UAB, és que el transport en autobús sigui més eficient i sostenible, reduint els trajectes per alguns dels carrers del Campus i la contaminació i sorolls produïts, a més d’estalviar combustible i temps. D’altra banda, es recupera un espai fins ara dedicat a l’aparcament d’un nombre molt reduït de persones al dia per a un ús comunitari, com és el transport col·lectiu, que poden arribar a fer servir unes 3.000 persones al dia.

Els nous recorreguts, implicaran un important estalvi en el combustible consumit i en les emissions de gasos contaminants. S’estima que aquest nou esquema pot significar no emetre unes 32 Tn de CO2 a l’atmosfera cada any.

 

Nova configuració de recorreguts i parades

A partir de setembre, la majoria de línies d’autobús interurbanes, tindran una única parada al Campus, de forma que escurçaran el seu recorregut de forma considerable. Aquest canvi en els punts de parada i recorreguts afecta a totes les línies d’autobús excepte els següents:

  • Línia E3 Barcelona-Cerdanyola- UAB 
  • Línia 648 Montcada-UAB 
  • Línia N62
  • Línies de freqüència setmanal
  • Línies L1 i L2 del servei d’autobús intern de la UAB

Les línies afectades per aquest nou esquema tindran els següents recorreguts i parades al Campus:

  • Línies que accedeixen per la part nord del Campus (Berga, Manresa i Olesa-Terrassa). Tindran com a punt de parada "FGC-Eix Central".
  • Resta de línies afectades que accedeixen per la part sud del Campus (AP-7). Tindran com a punt de parada "Eix Central Sud".

 

Plànol noves parades servei bus UAB setembre 2022

 

Aquestes dues parades de referència de les línies interurbanes s’ubiquen a punts cèntrics que garanteixen una bona cobertura caminant als principals llocs del Campus en menys de 10 minuts (consultar plànol). Per altra banda, la UAB ha preparat les obres necessàries per a garantir una espera còmoda i segura dels autobusos, amb tota la informació necessària sobre els serveis, i garantint l’accessibilitat i seguretat de les persones usuàries i dels autobusos. En el cas de la Parada "Eix Central Sud", garantint el gir dels autobusos en el punt adequat. 

 

Infografia parada sud

 

Línia 3 del servei intern de la UAB:

Aquesta línia modifica lleugerament el seu recorregut per a poder apropar les persones usuàries des de les "FGC-Eix Central" i "Eix Central Sud" a les destinacions més allunyades (veure plànol). Concretament, allarga el seu recorregut des de la darrera parada del seu recorregut actual (Eureka) fins la Parada "Eix Central Sud" i suprimeix algunes parades. Els horaris seran molt similars als actuals, adaptant-se, el màxim possible, als horaris dels autobusos interurbans.

 

Horaris i altres informacions sobre els serveis

Les freqüències de les línies interurbanes d’autobús seran molt similars a les dels serveis actuals, mentre que els horaris poden experimentar certs ajustos per tal de garantir el màxim possible una correcta coordinació entre els horaris de l’activitat universitària i entre les arribades i sortides dels autobusos.

Els horaris actualitzats es podran consultar a través dels següents canals:

També es podrà consultar la informació necessària amb el vostre smartphone o tauleta a les parades d’autobús, a través d’enllaços direccionats per codis QR de cada una de les línies d’autobús.