Nova configuració de les línies del servei de bus de la UAB

IMG_051223_BusUAB

El dia 08 de gener de 2024 entrarà en funcionament una nova configuració de les línies del servei de bus intern de la UAB que permetrà optimitzar els recursos disponibles, mantenint les freqüències i incrementant l'horari de servei a primera hora per poder atendre les necessitats de les persones que arriben més d'hora al Campus. 

05/12/2023

El dia 08 de gener de 2024 entrarà en funcionament una nova configuració de les línies del servei de bus intern de la UAB que permetrà optimitzar els recursos disponibles, mantenint les freqüències i incrementant l'horari de servei a primera hora per poder atendre les necessitats de les persones que arriben més d'hora al Campus. 

NOVA CONFIGURACIÓ DE LÍNIES DEL SERVEI DE BUS DE LA UAB

La nova configuració de línies, que entrarà en servei a partir del 08 de gener de 2024, implica un increment d'hores de servei (el primer servei s'avança 30 minuts - a les 07:15h -) i s'estructura entorn de 2 franges horàries: de 07:15h a 19:00h i de 19:00h a 22:00h. 

1a Franja: de 07:15h a 19:00h

En aquesta franja horària la nova configuració implica mantenir les línies 1 i 2 però amb un canvi de concepte en el recorregut. Fins ara, les línies seguien recorreguts lineals d'anada i tornada pel mateix eix; per desplaçar-se des de i cap a l'Estació es feia servir la mateixa línia. A partir del gener, les línies faran recorreguts circulars, amb la qual cosa el recorregut entre l'Estació i el Campus es farà amb una línia i entre el Campus i l'Estació amb una altra. En aquest període les freqüències seran de 10 minuts, aproximadament. 

Els nous recorreguts circulars permeten la connexió Estació Rodalies-Campus i entre els eixos nord i sud del propi Campus, incorporant també les connexions entre l'estació d'autobusos Eix Central Sud i les facultats més allunyades amb la L2. D'aquesta manera, el personal i els vehicles de la L3 (que ja no és necessària) s'incorporen a les línies 1 i 2, permetent mantenir la freqüència de 10 minuts encara que els recorreguts siguin el doble de llargs. 

  • LÍNIA 1 (a partir de gener 2024)

Renfe-Rectorat-Vila-Renfe (ruta circular en sentit antihorari)

IMG_L1_2024

Consultar plànol amb més detall aquí.

 
HORARI EXP/DIA FREQÜÈNCIA TEMPS VOLTA
7:15h-19h 66 10' 30'
  • LÍNIA 1 (al 2023)

Renfe-Rectorat-Renfe (per Ciències)

IMG_L1_2023

Consultar plànol amb més detall aquí.

HORARI EXP/DIA FREQÜÈNCIA TEMPS VOLTA
7:45h-22h 61 10' 15'
  • LÍNIA 2 (a partir de gener 2024)

Renfe-Vila-Rectorat-Renfe (ruta circular en sentit horari)

IMG_L2_2024

Consultar plànol amb més detall aquí.

HORARI EXP/DIA FREQÜÈNCIA TEMPS VOLTA
7:15h-19h 66 10' 30'
  • LÍNIA 2 (al 2023)

Renfe-Vila-Renfe (per Medicina)

IMG_L2_2023

Consultar plànol amb més detall aquí.

HORARI EXP/DIA FREQÜÈNCIA TEMPS VOLTA
7:45h-22h 56 10' 20'

Amb aquesta nova configuració, per tant, per fer el desplaçament Estació-Lletres i Psicologia de la forma més ràpida, caldrà fer servir la L1, com fins ara, però per fer el trajecte invers, Lletres i Psicologia-Estació, caldrà fer servir la L2. Per a anar a Vila, per exemple, la L2 seguirà sent la línia de referència, amb parada a Vila Nord, mentre que per tornar cap a l'Estació, caldrà fer servir la L1 des de Vila Sud. 

2a Franja: de 19:00h a 22:00h

A partir de les 19.00 hores, en consonància amb la menor demanda existent, hi haurà una única línia, anomenada LV (Línia Vespre), amb recorregut circular en sentit horari, amb sortides d'autobusos que garantiran tant el desplaçament de sortida del Campus a l'Estació com el d'arribada de l'Estació cap al Campus. 

IMG_LV

Consultar plànol amb més detall aquí.

HORARI EXP/DIA FREQÜÈNCIA TEMPS VOLTA
19h-22h 10 20-30' 20'

Els recorreguts i horaris del nou servei de bus de la UAB es podran consultar a la web de mobilitat de la UAB, a les marquesines a través de codis QR i a l'aplicació BusosUAB