Judith Panadès i Martí nova degana electa

Imatge Nova degana FEiE 2021

La Dra. Judith Panades i Martí, professora del Departament d'Economia i d'Història Econòmica, ha estat elegida nova degana de la Facultat d'Economia i Empresa de la UAB en la sessió extraordinària de la Junta de Facultat que va tenir lloc el dia 22 de juny d’enguany.

La Dra. Panadès és la segona degana en tota la història de la Facultat.

 

22/06/2021

La nova degana és també professora afiliada a la Barcelona Graduate School of Economics i investigadora de l'Institut de Recerca Markets, Organizations and Votes in Economics, membre d’honor de l’Asociación Española de Economía, així com membre de la Comissió Executiva de l’Institut de Recerca de l’Esport de la UAB.

La professora Panadés es va doctorar per la UAB amb la tesi titulada “Essays on Tax Compliance” que va obtenir el premi de l’Instituto de Estudios Fiscales  a la millor tesi doctoral en economia pública. La seva principal línia de recerca s'ha centrat en l'anàlisi dels determinants del frau fiscal en diferents entorns econòmics. La seva recerca ha estat publicada en revistes especialitzades internacionals.

Durant els últims 10 anys ha ocupat nombrosos càrrecs de gestió tals com vicedegana d’Inserció Laboral, Ocupabilitat i Pràctiques, delegada de la rectora per a la Formació Permanent, secretària de Departament, coordinadora del programa de pràctiques curriculars d’ADE i Economia en anglès i coordinadora del Màster Universitari de Gestió Esportiva de la UAB. També ha estat secretària i tresorera  de l’Asociación Española de Economía (AEE) i membre del Comitè d’Educació en Economia de la AEE.

El nou Equip de Deganat de la Facultat comptarà amb els següents membres, a més de la nova degana:

Xavier Vilà Carnicero, secretari de la Facultat
Valeri Sorolla Amat, vicedegà del Campus de Sabadell
Oriol Roca Sagalés, vicedegà d'Economia i Serveis
Maria Antònia Tarrazon Rodon, vicedegana d'Afers Docents i Acadèmics
Àlex Rialp Criado, vicedegà d'Estudis de Postgrau
Maria Dolors Márquez Cebrián, vicedegana de Qualitat i d'Innovació Docent
Jordi Perdiguero Garcia, vicedegà d’Alumnat i Promoció
Valeri Sorolla Amat, vicedegà d'Inserció Laboral, Emprenedoria i Pràctiques


Tal com estableix el calendari electoral, l'actual Equip de Deganat restarà exercint les seves funcions fins el 12 de setembre. El 13 de setembre la Dra. Judith Panadès i el seu equip prendran possessió del seu càrrec.

Més informació sobre l'elecció de degà/degana 2021