Estació de Rodalies Universitat Cerdanyola

IMG_201119_ObresEstacioRenfe

El dilluns 18 de novembre comencen les obres de millora de l'estació de Cerdanyola Universitat per a millorar l'accesibilitat i donar millor servei a les persones usuàries.

18/11/2019

A partir del dilluns 18 de novembre comencen les obres de millora de l'estació Cerdanyola Universitat (UAB) amb l'objectiu de millorar l'acccessibilitat i donar un millor servei a les persones usuàries. 

Les obres no contemplen cap repercussió en el servei de trens. Durant la totalitat de les actuacions, es garantirà el servei de trens actual. 

El termini de les obres és de 9 mesos i contempla les següents actuacions:

- Adaptació d'andanes a normativa.
- Adequació d'instal·lacions elèctriques.
- Instal·lació de 3 ascensors panoràmics mantenint les rampes existents.
- Rehabilitació de marquesines existents.
- Rehabilitació de pas inferior.
- Instal·lació d'il·luminació LED en andanes.
- Reserva de places PMR (Persones amb Mobilitat Reduïda) en aparcament.
- Instal·lació de paviment podotàctil de guiatge. 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies