Es posen en valor els TFG que promouen la transformació social a través de tres convocatòries de premis

Convocatòria premis TFG Social

Un any més, es premiaran aquells Treballs de Fi de Grau (TFG) que hagin fet estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i que, per a la seva temàtica, promouen el canvi o la transformació social. Hi ha tres convocatòries: una pels treballs amb perspectiva de gènere, una altra pels que abordin qüestions al voltant el desenvolupament sostenible i la justícia global, i una tercera pels realitzats amb metodologia d’Aprenentatge Servei.

14/06/2024

Treballs de Fi de Grau amb perspectiva de gènere – 9a edició

L’Observatori per a la Igualtat, amb col·laboració amb l’Institut Català de les Dones, convoca aquests premis per sensibilitzar l’alumnat sobre la igualtat de gènere i la no-discriminació, a partir de fomentar el seu interès en la recerca. Poden optar a aquests premis els treballs que apliquin la perspectiva de gènere en l’abordament del fenomen objecte de la seva investigació. S’entén la perspectiva de gènere com una aproximació crítica a qualsevol fenomen que desvetlla, fa visible, analitza o afronta les desigualtats de gènere i LGBTI+, incloent aquelles institucions socials i culturals que les sustenten.

PREMI: Diploma per a cadascuna de les persones autores dels treballs guardonats per a cada grau i publicació dels Treballs al web de l’Observatori. També es donarà un obsequi per motivar les persones guanyadores a seguir formant-se en perspectiva de gènere.   

Bases i formularis

Treballs de Fi de Grau sobre desenvolupament sostenible i justícia global – 8a edició

Es convoquen els Premis de Treballs de Fi de Grau Arcadi Oliveres a Treballs de Fi de Grau de transformació per a la Justícia Global. Aquesta iniciativa de la Fundació Autònoma Solidària, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, s’emmarca com una contribució de la UAB a l’Agenda 2030 i als Objectius de Desenvolupament Sostenible i vol promoure l’interès per la recerca entorn el desenvolupament sostenible i la justícia global. Els treballs que optin a aquest premi poden tractar temàtiques com el canvi climàtic, els drets humans, la ciutadania, la cultura de pau, l’economia social, les migracions, la salut comunitària, la gestió dels residus...  

PREMI: Dotació total de 1.000  euros. Cadascun dels millors treballs de fi de grau de cada àmbit de coneixement rebrà la quantitat de 250€. A més, els treballs guanyadors de cada grau rebran un diploma acreditatiu i el seu treball serà penjat al Dipòsit Digital de Documents de la UAB

Bases i formularis

Treballs de Fi de Grau amb metodologia d’ApS – 4a edició

L’Oficina ApS (Aprenentatge Servei), gestionada per la Fundació Autònoma Solidària, premiarà els millors Treballs de Fi de Grau que abordin necessitats i reptes de la societat civil, en col·laboració amb entitats socials i ambientals o centres i institucions públiques, en el marc del compromís social de la Universitat amb el seu entorn. Aquest Premi vol reconèixer els treballs que s’hagin realitzat amb metodologia ApS per tal d’oferir un servei real a la comunitat. Les persones interessades han d’enviar un vídeo breu que justifiqui “Com enriqueix la meva mirada professional, el fet d’haver realitzat un TFG en ApS”.

PREMI: Dotació total de 1.000  euros. Es repartiran entre els quatre millors de cada àmbit. A més, els treballs guanyadors de cada grau rebran un diploma acreditatiu i el seu treball serà penjat al Dipòsit Digital de Documents de la UAB

Bases i formularis

La nota mínima que ha de tenir el TFG per a participar en els premis ha de ser un 8,5.

Les inscripcions estan obertes del 17 de juny i fins al 27 de setembre.