Elecció de degà o degana 2021

IMG Notícia Elecció degà o degana 2021 FEiE


La Facultat d'Economia i Empresa convoca l'elecció de degà o degana, segons el calendari electoral aprovat per la Junta de Facultat en sessió de 11 de febrer de 2021. La votació tindrà lloc, en sessió extraordinària de la Junta de Facultat, el dia 22 de juny de 2021.

11/05/2021


Podreu fer el seguiment de tot el procés electoral al web de la Facultat en l'apartat destinat a les eleccions al qual hi podreu accedir a través de: Coneix La Facultat --> Govern -> Elecció degà o degana 2021 o bé clicant directament aquí.

 

 

Més informació: Calendari electoral eleccions degà o degana 2021