Creació de la Càtedra en Emprenedoria i Innovació Social

Imatge de l'acte

El passat 11 de juny la UAB va signar un acord amb els consells comarcals del Vallès Occidental i el Vallès Oriental i amb els ajuntaments de Sant Cugat del Vallès i Mollet del Vallès per la creació de la Càtedra en Emprenedoria i Innovació Social. 

18/06/2021

Aquesta Càtedra s'ha impulsat des de la Facultat d'Economia i Empresa a través de l’equip de Deganat i del Centre de Recerca en Emprenedoria i Innovació Social (CREIS) que es va constituir l'any 2019. Entre d'altres accions i activitats, a través de la Càtedra s'elaborarà un anuari en emprenedoria, economia i innovació social, i es lliuraran premis a projectes d'aquest àmbit.

 

El CREIS és una iniciativa interdisciplinar que compta amb membres de 7 dels 13 centres que té la UAB i que sorgeix com un dels pilars bàsics d'un projecte més ampli, l'Espai Innova en Emprenedoria Social (eines), on la recerca es complementa amb la formació i la transferència de coneixement a la societat. Per qualsevol pregunta o comentari podeu escriure a creis@uab.cat.

 

La informació completa de l'acte del dia 11 de juny es pot trobar a la notícia institucional de la UAB aquí.