Convocatòria de premis als millors TFG del curs 2022/23

Cartell premis als millors TFG

  

04/09/2023

Fins al 29 de setembre estan obertes tres convocatòries per premiar els millors TFG amb perpectiva de gènere, en emprenedoria social, en justícia social i amb metodologia ApS. Si has presentat el teu treball de fi d’estudis el 2022/23, informa’t sobre les convocatòries següents:  
 

  • Premis als millors TFG amb perspectiva de gènere. Poden optar a aquests premis els treballs que hagin obtingut una nota igual o superior a 8,5 i que “apliquin la perspectiva de gènere en l’abordament del fenomen objecte de la seva investigació. Entenem la perspectiva de gènere com una aproximació crítica a qualsevol fenomen que desvetlla, visibilitza, analitza o afronta les desigualtats de gènere i LGBTI, incloent aquelles institucions socials i culturals que les sustenten, com la família, la sexualitat, la divisió sexual del treball, els processos de socialització, les lleis, les creences, valors i normes socials, entre d’altres”. Consulteu les bases i el formulari d’inscripció.  
     
  • Premis als millors TFG en emprenedoria social. Poden optar a aquests premis els treballs que hagin obtingut una nota igual o superior a 8 i que estiguin directament relacionats “amb l’emprenedoria social en qualsevol dels seus àmbits (elaboració d’un pla d’empresa, estudis de viabilitat d’un projecte emprenedor, competències i habilitats emprenedores, etc.) a qualsevol de les titulacions oficials impartides per centres propis de la Universitat Autònoma de Barcelona durant el curs acadèmic 2022/23”. Consulteu les bases i el formulari d’inscripció.  
     
  • Premi Arcadi Oliveres a TFG de transformació per a la justícia global . Poden optar a aquests premis els treballs que hagin obtingut una nota igual o superior a 8,5 i que “s’hagin plantejat sota el paraigua de la Justícia Global. El paradigma de la Justícia Global fa èmfasi en les causes profundes de les injustícies en les relacions entre el Nord i el Sud globals. Des de l’exigència de drets humans a escala mundial, la Justícia Global posa el focus en els efectes i la responsabilitat del països enriquits sobre les vulneracions de drets als països empobrit”. Consulteu les bases i els formularis (carta de presentació i carta del tutor/a).  
     
  • Premis als millors TFG realitzats amb metodologia ApS. Poden optar a aquests premis els treballs que hagin obtingut una nota igual o superior a 8,5 i que “s’hagin desenvolupat amb metodologia d’aprenentatge servei (ApS), és a dir, realitzats en col·laboració amb una institució o entitat amb l’objectiu de donar resposta a una necessitat o repte social o ambiental manifestat per aquesta organització. Per a ser considerat ApS, el TFG ha de complir els requisits que la UAB estableix per a aquesta metodologia (veure requisits ApS)”. Consulteu les bases i els formularis.