ACTUALITZACIÓ: Informació clau sobre la docència del 1er semestre 2020-21 a la Facultat

Imatge FEiE Docència 20-21

Al fer la matrícula tingues en compte dues informacions clau relatives al primer semestre del curs 2020/2021 sobre les dates d'inici del curs i sobre la presencialitat a l'aula durant el primer semestre.

 

24/07/2020

INFORMACIÓ ACTUALITZADA

 

Inici de curs. L'alumnat de segon, tercer i quart curs, a més de cinquè i sisè d'ADE + Dret, començarà les classes el dia 14 de setembre. L'alumnat de primer curs començarà les classes el dia 28 de setembre.

Limitació d'espais. Per raons sanitàries relacionades amb la Covid-19, aquest any la planificació d'ús de les aules s'ha de fer subjecte a una triple restricció: aforament de les aules del 50 %, un mínim d'1m de distància interpersonal i ús de mascareta per part de tot l'alumnat. Això té una implicació fonamental i és que la matriculació a certs grups/assignatures està limitada pels espais disponibles d'acord amb les restriccions sanitàries esmentades. L'ordre de matriculació es fa com sempre d'acord amb l'expedient acadèmic.

Presencialitat a l'aula. Està previst, si les condicions sanitàries ho permeten, que el seguiment de la docència de primer i quart curs es faci presencialment a les aules. També serà presencial la docència per a l'alumnat de tercer curs dels graus impartits al Campus de Sabadell. Els grups de primer i segon curs del grau d'Empresa i Tecnologia realitzaran la docència simultània (un professor/a, dues aules i transmissió per ordinador) per possibilitar l'assistència de l'alumnat a les pràctiques de laboratori.

En canvi, l'alumnat de segon curs (de tots els graus excepte Empresa i Tecnologia) i l'alumnat de tercer curs dels graus impartits al Campus de Bellaterra farà el seguiment de les classes en règim d'alternança.

Les setmanes senars (essent la setmana del 14 al 18 de setembre la Setmana 1, o primera setmana senar) l'alumnat amb cognom A-L realitzarà la docència a l'aula (la resta, amb cognom M-Z, ho farà d'acord amb les indicacions del professorat de cada assignatura).

Les setmanes parells (essent la setmana del 21 al 25 de setembre la Setmana 2, o primera setmana parell) l'alumnat amb cognom M-Z realitzarà la docència a l'aula (la resta, amb cognom A-L, ho farà d'acord amb les indicacions del professorat de cada assignatura).

L'alumnat del doble grau ADE + Dret realitzarà la docència de les assignatures corresponents al grau d'ADE de tots els cursos, excepte primer, en la forma d'alternança descrita per l'alumnat de segon i tercer curs dels graus del Campus Bellaterra. L'alumnat del grau d'ADE + Dret de primer curs (amb 2 assignatures de la part d'ADE i 3 de la part de Dret) tindrà un sistema d'alternança específic.

 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies