Acreditació institucional

Logo AQU

En data 25 de maig de 2021 el Ministerio de Universidades va resoldre concedir l’acreditació institucional a la Facultat d’Economia i Empresa.

18/06/2021

L’obtenció de l’acreditació institucional suposa,  segons estableix l’article 27 del Real Decreto 1393/2007 de 29 d’octubre, l’acreditació de totes les titulacions oficials de la facultat durant un període de 5 anys renovables.

Aquesta acreditació institucional ha esta possible al tenir renovada l’acreditació de més del 50% de les titulacions de grau i de màster de la Facultat, i haver assolit el 2 de març de 2021, del certificat d’implantació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) del centre.

 

Aquest èxit és fruit del compromís de tota la Facultat d’Economia i Empresa amb els seus programes formatius. D’ara en endavant, seguirem treballant per enfortir el sistema de qualitat del centre i per fer de la cultura de qualitat un tret distintiu de la FEiE.