Coneix l'Escola

Història de l’Escola

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ha estat pionera a l’estat espanyol al llarg de la seva història. El model docent que empara permet obtenir els Graus en Turisme, Turisme en Anglès i Direcció Hotelera. L'existència d'aquestes titulacions proporciona un alt grau d'especialització a la formació dels estudiants. Les sinergies entre aquests estudis possibiliten l'obtenció i l'aprofitament de recursos comuns i beneficien uns ensenyaments amb rigor universitari.

L'Escola manté una relació continuada amb el sector turístic i hoteler que afavoreix la realització de les pràctiques nacionals i internacionals dels estudiants, facilita la participació directa de representants de les empreses privades i els organismes públics en les activitats docents, i manté oberts els camins per a la inserció professional dels seus titulats.

Cronologia


1993: Creació de l’Escola Superior d’Hostaleria de Catalunya per tal d’impartir el Diploma en Gestió Hotelera, amb un model d’ensenyament pioner a l'estat espanyol.

1997: Creació de l’Escola Universitària de Turisme, adscrita a la UAB, per desenvolupar la Diplomatura en Turisme.

1999: El Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAI) en certifica l'homologació nacional i europea segons la norma de qualitat UNE-EN ISO 9002 dels procediments d'ensenyament i de gestió, convertint l'Escola en l'únic centre universitari espanyol que l'obté.

2000: Unificació d’ambdues escoles per crear l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH), amb l’objectiu de millorar les prestacions en formació universitària dels estudis existents en el sector turístic i adaptar-los a les demandes professionals i socials d’un sector en contínua expansió.

2000: Inici del Màster en Gestió i Organització d’Esdeveniments, per oferir als estudiants interessats en el sector turístic la possibilitat de créixer en la seva formació de postgrau.

2005-2006: En el marc de la UAB, l'Escola forma part del pla pilot per l’adaptació del Pla d’Estudis de les seves titulacions a l’Espai Europeu d’Estudis Superiors, amb objectius de millora i innovació docent.

2009-2010: Implantació del Grau de Turisme.

2011: Inici del Màster en Gestió Hotelera, a més de cursos d’especialització i altra formació continuada.

2013-2014: Desplegament progressiu del Grau de Direcció Hotelera, que s'ha completat el curs 2016-2017.

2013-2014: El Màster en Gestió i Organització d’Esdeveniments passa a ser oficial i es transforma en el Màster Oficial en Direcció i Organització de Turisme d’Esdeveniments.

2014-2015: El Màster en Gestió Hotelera es converteix en oficial i canvia la seva denominació a Màster Oficial en Gestió d’Empreses Hoteleres. Ambdós màsters de l'Escola són titulacions oficials, de qualitat, que aporten un reconeixement europeu i que faciliten una especialització d’alt nivell amb caràcter professionalitzador, característiques demandades pel sector turístic.

2015-2016: Implementació del Grau de Turisme en anglès, impartit íntegrament en llengua anglesa.