Coneix l'Escola

Màster en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica

Enquesta de Matriculació (Curs 2020-2021)
  % Resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
Màster en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica 18,8% 75% 58,4% 33,3%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 Enquesta Serveis 2019-20

Enquesta Serveis MUTELE 2019-20