Coneix l'Escola

Enquestes de satisfacció dels tutors / empreses

Enquesta de Satisfacció dels tutors i les tutores d'empresa (Curs 2019-2020)
  % Resposta Satisfacció amb l’alumnat* Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball* Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques
Màster en Gestió d'Empreses Hoteleres 20% 3,4 3,5 0%

*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)