Coneix l'Escola

Màster en Gestió Turística del Patrimoni Cultural

Enquesta de Matriculació (Curs 2020-2021)
  % Resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
Màster en Gestió Turística del Patrimoni Cultural 22,7% 100% 85% 60%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

Enquesta de Serveis 2019-20