Coneix l'Escola

Màster en Gestió d'Empreses Hoteleres

Enquesta de Matriculació (Curs 2020-2021)
  % Resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
Màster en Gestió d'Empreses Hoteleres 15,3% 87,5% 97,8% 75%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

Enquesta de Serveis MUGEH 2019-20