Coneix el centre

Enquestes de matriculació i serveis

Enquesta de Matriculació (Curs 2021-2022)
Màster en Gestió d'Empreses Hoteleres
Nivell de Resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
70,8% 91,0% 89,8% 84,8%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

Enquesta de Serveis (Curs 2021-2022)

Màster en Gestió d'Empreses Hoteleres
Nivell de Resposta Recursos de la UAB* Medi Ambient*
21,1% 88% 93%
Unitat de pràctiques* Comunicació* Instal·lacions*
88% 90% 87%
Secretaria Acadèmica* Gestió Informàtica* Campus Virtual*
91% 83% 93%

*Valoració mitjana de l'alumnat

Enquesta de Matriculació (Curs 2020-2021)
Màster en Gestió d'Empreses Hoteleres
Nivell de Resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
15,4% 87,5% 97,8% 75%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

Enquesta de Serveis (Curs 2020-2021)

Màster en Gestió d'Empreses Hoteleres
Nivell de Resposta*  Recursos de la UAB* Medi Ambient*
24,7% 85,7% 87,9%
Unitat de pràctiques* Comunicació* Instal·lacions*
88% 88,6% 85,8%
Secretaria Acadèmica* Gestió Informàtica* Campus Virtual*
86,8% 85,3% 83,3%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

Enquesta de Serveis MUGEH 2019-20