Suport Logístic

Unitat Docent Ciències Mèdiques Bàsiques

Contacte Unitat Docent 

Edifici M.
Avinguda de Can Domènech.
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès). Barcelona
Tel. 93 581 19 01
slipi.medicina@uab.cat

 

HORARIS

El nostre horari d'atenció és de 8.00 a 21.00 hores, de dilluns a divendres, exceptuant els mesos de juliol i agost que és el següent:

Juliol: de 8.00 a 20 hores, de dilluns a divendres
Agost: de l'1 al 2 i del 26 al 30, horari de matí


QUÈ OFEREIX

Us podeu dirigir al Suport Logístic i Punt d'Informació (SLiPI) per a les qüestions següents:
  

 • Actuar en cas d’emergència, d’acord amb el pla d’autoprotecció del centre.
 • Informació sobre la ubicació i els horaris de les aules i altres dependències del centre.
 • Garantir l’obertura i el tancament de l’edifici, d’acord amb el calendari i horaris establerts.
 • Informació de les activitats a altres centres de la UAB i resolució dels dubtes i aclariments sobre temes relacionats amb la Facultat.
 • Gestionar, tramitar i fer el seguiment del manteniment de l’edifici, avaries a les instal·lacions o al mobiliari.
 • Lliurament de la documentació de Matrícula.
 • Suport puntual a la matrícula i/o a gestions acadèmiques.
 • Tramitació dels avisos d'absència del professorat.
 • Reservar i/o gestionar les reserves d’espais, així com facilitar l’accés als espais i el bon funcionament dels seus equipaments.
 • Lliurament i recollida de claus als usuaris autoritzats.
 • Gestió del correu, paqueteria i missatgeria.
 • Control dels panells informatius i dels cartells a penjar (amb autorització prèvia)
 • Control dels armariets d’ús puntual i gestió dels armariets en lloguer per curs acadèmic.
 • Atendre i prioritzar les necessitats de neteja de l’edifici amb els recursos assignats.
 • Donar el suport logístic als esdeveniments que es celebren al nostre edifici.
 • Col·laborar en la recollida selectiva dels residus del centre.
 • Farmaciola.
 • Objectes perduts.