Organigrama

Organigrama

Coordinador/a de la UNITAT DOCENT (en funcions):  Àlex Perálvarez Marin
Secretari/a: Beatriz Molinuevo Alonso

1er CURS GRAU DE MEDICINA
Coordinador/a: Maria Antonia Baltrons Soler

2on CURS GRAU DE MEDICINA
Coordinador/a: Esther Udina Bonet


1er CURS GRAU D'INFERMERIA
Coordinador/a: Juan Manuel Leyva Moran

2on CURS GRAU D'INFERMERIA
Coordinador/a: Purificación Escobar

Coordinadora de Practicums: 
Mariela Patricia Aguayo González

1er CURS GRAU DE FISIOTERÀPIA
Coordinador/a: Sandra Torrell Vallespín