Organigrama

Coordinador/a de la UNITAT DOCENT:  Montserrat Solanas García
Secretari/a: Josep B. Cladera Cerdà


1er CURS GRAU DE MEDICINA
Coordinador/a: Àlex Perálvarez Marín

2on CURS GRAU DE MEDICINA
Coordinador/a: Esther Udina Bonet


1er CURS GRAU D'INFERMERIA
Coordinador/a: Rafaela Blanco Sánchez

2on CURS GRAU D'INFERMERIA
Coordinador/a: Juan Leyva Moran

Coordinadora de Practicums: 
Mariela Patricia Aguayo González

1er CURS GRAU DE FISIOTERÀPIA
Coordinador/a: Sandra Torrell Vallespín