Reglament unitat docent
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DE LA UNITAT DOCENT CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES DE LA FACULTAT

Aprovat per la Comissió de la Unitat Docent en data 25 de maig de 2015 i ratificat per la Junta Permanent en data 3 de juny de 2015


Visualitzar Document