Estructura administrativa

- Administració de Centre:

Administradora de Centre: Rosa Fedi Molleví
Suport Administratiu:   Maite Masip Castelao
Tel: 93 581 21 04
A/e: ad.medicina@uab.cat


- Gestió Acadèmica:

Responsable
: Cati Gallego González
Tel.: 93 581 19 02
A/e: ga.medicina@uab.cat


- Gestió Econòmica:

Responsable:
Esperanza Ardiz Cutillas
Tel: 93 581 13 28
A/e: ge.medicina@uab.cat


- Suport Logístic i Punt d'Informació (SLiPI):

Responsable:
Jose Antonio Segura Rubio
Tel: 93 581 19 01
A/e: slipi.medicina@uab.cat


- Centre de Recursos Docents:

Responsable
: Ana Castellano López
Tel: 93 581 40 55
A/e: crfm@uab.cat


- Servei d'Informàtica Distribuïda (SID):

Responsable:
Antonio Chacón Rey
Tel: 93 581 14 79
A/e: sid.medicina@servelet.uab.cat


- Biblioteca:

Responsable:
Angels Carles Pomar
Tel: 93 581 19 18
A/e: bibmedicina@uab.cat