Activitats

Dijous, 9 Maig 2024

Dia · Setmana

11:00

Ponència "El concepte del dret real i la configuració del règim de les coses"

Conferències i congressos - Sala Von Jhering

14:00

Automotivació. Marca personal. Les fases del procés de selecció i l'entrevista de treball

Activitats de participació - Aula 8, Facultat de Dret

Dijous, 23 Maig, 2024

12:30

Seminari "Digital activism from exile: adressing the situation of women in Iran"

Conferències i congressos - Sala de Vistes

Divendres, 24 Maig, 2024

11:00

Ponència "Una caracterització preliminar de la implementació de polítiques d'integritat: el cas de la Comunitat Valenciana"

Conferències i congressos - Sala de Vistes

Dilluns, 27 Maig, 2024

10:00

Reunió de vicedegans de dobles graus de ciències polítiques, relacions internacionals i dret

Conferències i congressos - Deganat de dret

10:30

Reunió ordinària

Actes institucionals - Deganat, Facultat de Dret. UAB