Activitats

Dijous, 2 Maig 2024

Dia · Setmana

11:00

Ponència "Problemes de dret romà i historiografia jusromanística entre autoprojeccions i biaixos cognitius: el cas de la Lex Scantinia"

Conferències i congressos - Sala Von Jhering

16:00

La incorporació de criteris sociolaborals en la contractació pública

Conferències i congressos - Sala de juntes de la Facultat de Dret

Divendres, 3 Maig, 2024

12:00

Tecnologies disruptives i dret administratiu. Com actuar?

Conferències i congressos - Sala de Graus

Dilluns, 6 Maig, 2024

09:00

Reunió ordinària

Actes institucionals - Deganat, Facultat de Dret. UAB

13:00

Reunió de delegats/des de Dobles Graus

Divulgació - Sala de juntes de la Facultat de Dret

Dimecres, 8 Maig, 2024

15:30

Seminari "Reforma dels programes de les assignatures per adaptar-los al Nou Model Docent"

Conferències i congressos - Sala de juntes de la Facultat de Dret