Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Serveid'Ocupabilitat

Projecta't

Per tal d’impulsar el desenvolupament professional d’estudiants i alumni de la UAB, el Servei d'Ocupabilitat ofereix sessions formatives gratuïtes d’orientació professional, pràctiques i feina a l’estranger i emprenedoria. Aquesta oferta formativa permet configurar el propi camí cap a la inserció laboral, escollint les activitats més afins a les necessitats i interessos de cadascú.

A l'alumnat de grau, acreditar un mínim de 20 hores d’assistència a aquestes sessions durant el curs acadèmic vigent li permet obtenir 1 crèdit ECTS.

La programació completa d’activitats està disponible a l’agenda web del Servei d’Ocupabilitat i a l’aplicació NEXUS. Totes les sessions permeten sumar hores a l’itinerari formatiu mentre no s’indiqui el contrari, i sempre i quan no siguin d’assistència obligatòria en el marc d’una assignatura. 

Programació d'activitats

Pel que fa a la inscripció, sempre és gratuïta i es fa a través de NEXUS; qui encara no disposi d’un perfil d’usuari, pot fer una Alta parcial amb el seu NIU i paraula de pas de la UAB.

Aplicació NEXUS

Una vegada assolides les 20 hores de formació, l’estudiant haurà de seguir aquests passos per obtenir el crèdit ECTS:

  1. Escriure un missatge de correu electrònic amb l’assumpte Acreditació RAC Projecta’t a l’adreça rac.so@uab.cat. En cas d’haver assistit a activitats impartides en col·laboració amb Barcelona Activa, caldrà adjuntar-ne els certificats d’assistència.
  2. El Servei d’Ocupabilitat comprovarà que l’estudiant hagi cursat les hores requerides i li remetrà un certificat per correu electrònic.
  3. L’estudiant haurà de presentar aquest certificat, juntament amb la sol·licitud de reconeixement de crèdits, a la Gestió Acadèmica de la seva Facultat o Escola per d’incorporar el crèdit ECTS al seu expedient.

Condicions

És responsabilitat de l’alumnat acreditar l’assistència mitjançant la inscripció a NEXUS i deixant constància el dia de l’activitat segons el cas:

  • En el cas de les sessions presencials, cal signar el control d’assistència.
  • En el cas de les sessions en línia, cal connectar-se indicant el nom i els cognoms durant un mínim de 60 minuts.
  • En el cas de les sessions realitzades en col·laboració amb Barcelona Activa (en línia) també cal una connexió de 60 minuts. És necessari estar registrat/da abans a la Plataforma de Barcelona Activa i inscriure’s a l'activitat amb el codi MIDA_UAB. Després de cada sessió cal descarregar el certificat d’assistència emès per Barcelona Activa des de l'espai personal a la mateixa Plataforma, ja que caldrà aportar-lo en el procés de sol·licitud de crèdit ECTS.

Les places de les activitats són limitades. En cas de no poder assistir-hi, cal donar-se de baixa des de NEXUS o l'espai personal de la Plataforma de Barcelona Activa abans de l’inici de la sessió; d'aquesta manera, una altra persona se'n podrà beneficiar.

Informació complementària

Projecta't