Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Matemàtiques

Presentació

El Programa de Doctorat del Departament de Matemàtiques inicia la seva història la segona meitat dels anys 70. Les primeres tesis defensades van ser les de Carles Perelló Valls (1975), que ja era doctor per Brown University des del 1965, Pere Menal Brufal  (1977), Enrique Llorens Fuster (1977), Joaquim Bruna Floris (1978), Jaume Llibre Saló (1979) i Agustí Reventós Tarrida (1979). Hem celebrat doncs ja els primers 45 anys d'història del doctorat en matemàtiques a la Universitat Autònoma de Barcelona.

En aquests 45 anys de vida del doctorat en Matemàtiques va haver-hi un primer període de formació de doctors que va coincidir amb el de creació, creixement i consolidació del Departament de Matemàtiques. Això va permetre que el gruix de doctors formats a la Secció de Matemàtiques fins a l'any 1986 i, a partir de llavors, Departament de Matemàtiques, es convertissin, majoritàriament, en professors permanents de la mateixa institució. Actualment, aquests doctors són la base de la docència i la recerca que es fa al departament. També hi ha una quantitat important de doctorands d'aquest període que són professors en altres universitats del sistema universitari català i de la resta de l'estat.

En el període de creixement del sistema universitari, del 1988 al 1995, amb un nou sistema de beques, va augmentat el nombre d'estudiants estrangers o procedents de la resta de l'estat que es formaven com a doctors al departament i després marxaven a d'altres universitats, on podien accedir a una plaça permanent.

El mercat laboral també va evolucionant. Els nostres doctors ocupen places fixes en universitats internacionals, s'incorporen com a tècnics a equips multidisciplinaris de recerca i es va obrint el mercat dels doctors en Matemàtiques dins de la indústria.

Cal esmentar també la importància del Centre de Recerca Matemàtica (CRM) en l'evolució de la recerca en Matemàtiques a la UAB i, en conseqüència, en el nostre doctorat. Des dels seus orígens, el CRM ha tingut un paper fonamental en la internacionalització de la recerca en Matemàtiques a Catalunya i ha estat molt proactiu en l'organització d'activitats (programes intensius de recerca, escoles i reunions científiques), gran part d'elles de gran interès per als doctorands. Moltes de les estades post-doctorals que esmentàvem anteriorment es van produir gràcies a contactes previs amb professors visitants al CRM.

 

Coordinador de Doctorat de Matemàtiques: Àngel Calsina, coord.doctorat.matematiques@uab.cat

Web d'informació acadèmica del doctorat en Matemàtiques UAB

 

Les gestions acadèmiques del Programa de Doctorat (accés, seguiment, dipòsit,...) s'han d'adreçar a la Comissió de Tercer Cicle del Departament (Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, CAPD).