Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Matemàtiques

Procés d'admissió al Doctorat

El Programa de Doctorat en Matemàtiques està adaptat al RD 99/2011. Per sol·licitar el seu accés és indispensable posar-te en contacte amb un investigador per tal de que sigui el teu director de tesi. Consulta les nostres línies de recerca i els seus grups per tal d’aconseguir qui dirigeixi el teu treball.

Línies de Recerca i Grups del Departament de Matemàtiques

Grups de recerca col·laboradors (CRM)

El RD 99/2011 exigeix també l'existència de la figura del tutor. Aquest és obligatori i pot coincidir amb la figura del director. Aquest tutor ha de ser un professor doctor del Programa de Doctorat en Matemàtiques.

Definició i funcions del director i del tutor de tesi

Per iniciar el procés d'admissió al programa de doctorat

En paral·lel, per facilitar la part acadèmica del procés d'admissió, has d'enviar a l'adreça coord.doctorat.matematiques@uab.cat :

  • Carta d'acceptació del director.
  • Dades del director, només si és extern: formulari
  • Carta de motivació.
  • Currículum Vitae.

La concessió d'admissió la fa l'Escola de Doctorat i és la Comissió de Tercer Cicle del Departament de Matemàtiques qui s'encarrega de sol·licitar-la. Aquesta Comissió és la que podrà també determinar si cal que cursis o no complements de formació.

Consulta més informació a l'apartat d'admissió al programa de doctorat de matemàtiques i a l'apartat general d'Accés de l'Escola de Doctorat.