Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Matemàtiques

Publicacions Matemàtiques

Publicacions Matemàtiques és la revista de recerca que el Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona publica des de 1976 (abans del 1988 amb el nom Publicacions de la Secció de Matemàtiques, ISSN: 0210-2978 imprès, 2014-4369 en línia). Es publiquen dos números cada any que constitueixen un sol volum. La revista és distribuïda a més de dues-centes biblioteques i els seus articles són inclosos a Mathematical Reviews, Zentralblatt Math., Science Citation Index, SciSearch®, ISI Alerting Services, COMPUMATH Citation Index®, Sherpa Romeo, al Projecte Euclides i a JSTOR. L'accés electrònic a tots els articles és lliure.

Publicacions Matemàtiques és una revista universitària sense afany de lucre que dona una atenció personalitzada durant tot el procés editorial. Durant l'any 2022, el temps mitjà entre la recepció i la publicació d'un article ha estat de vint-i-tres mesos i entre l'acceptació i la publicació, de catorze mesos. Actualment el nombre d'articles rebuts és molt elevat. Per tant els autors han de tenir present que només s'accepten articles amb informes excel·lents.

Publicacions Matemàtiques publica articles de recerca i expositoris, en qualsevol àrea de les matemàtiques, que siguin una contribució original i rellevant.

Més informació