Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Matemàtiques

Doctorat en Matemàtiques

Aquest  Programa de doctorat permet formar investigadors en Matemàtica fonamental, Matemàtica aplicada o Estadística, capaços de desenvolupar  una recerca de qualitat que els porti a integrar-se en nous grups de manera autònoma, i fins i tot crear grups de recerca nous.

El component fonamental de la formació doctoral és l’avenç del coneixement científic a través de la recerca original. Avui es vol que els doctors liderin el transvasament des del coneixement bàsic fins al benestar de la societat.

El nostre objectiu és assolir el reconeixement professional i prestigi social dels nostres doctorands, en base a altes cotes de qualitat, internacionalització, innovació i mobilitat.

Coordinador de Doctorat de Matemàtiques: Àngel Calsina, coord.doctorat.matematiques@uab.cat

Web d'informació acadèmica del doctorat en Matemàtiques UAB

 

Les gestions acadèmiques del Programa de Doctorat (accés, seguiment, dipòsit,...) s'han d'adreçar a la Comissió de Tercer Cicle del Departament de Matemàtiques.