Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
La Ciència Oberta de la UAB

Projecte HEIRRI

La Universitat Autònoma de Barcelona va ser una de les institucions seleccionades per a participar en una prova pilot d'aplicació de dos dels programes i materials de formació desenvolupats en el marc del projecte HEIRRI (consultar la resolució). El projecte HEIRRI estava orientat a la Recerca i Innovació Responsable (RRI) en institucions d'educació superior.

La proposta presentada per la UAB va ser considerada com una de les millors propostes, atorgant-li la menció d'institució col·laboradora en el procés d'implementació i retroalimentació de materials formatius sobre RRI. La UAB va participar de manera activa al procés d'aprenentatge, donant feedback sobre els materials i el seu ús formatiu. En abril de 2018, la UAB va participar a la 2ona Conferència HEIRRI, compartint la seva experiència amb altres institucions d'educació superior.

LA UAB també va realitzar la prova pilot de la formació i materials vinculats a dos dels cinc cursos dissenyats en el marc del projecte HEIRRI:

  • Doctors responsables: RRI i Projectes de Recerca de Doctorat, dirigit als investigadors en formació de primera etapa (estudiants de doctorat).
  • Facilitant la reflexió en RRI, dirigit a personal acadèmic i no acadèmic de la universitat.

Integrant la Recerca i Innovació Responsable als Projectes de Doctorat - Universitat Autònoma de Barcelona - UAB Barcelona

La UAB participa a la 2ª conferència HEIRRI - Universitat Autònoma de Barcelona - UAB Barcelona

Informació complementària

Projecte Heirii