Taller de mediació


Els conflictes quotidians són un element inherent per a aquells que convivim diàriament. Tots tenim diferents interessos o perspectives diverses d'una mateixa situació. Aquestes tensions poden portar a enfrontaments que acaben perjudicant totes les parts implicades, però, si aprenem a treballar-les de manera restaurativa, poden produir l'efecte contrari.

Al taller, parlarem de com abordar els conflictes des d’una perspectiva restaurativa, entenent com funciona un procés de mediació i analitzant les estratègies que podem utilitzar per a dur-lo a terme amb èxit, tant en el rol de mediadors com si en som persones implicades.

A més, estudiarem les particularitats de l’estructura universitària i buscarem com incorporar la mediació i estratègies restauratives en el seu funcionament perquè les relacions de convivència entre tots els membres de la institució guanyin en qualitat.
Aquest taller pretén ser una introducció als conceptes vinculats a la mediació i les pràctiques restauratives, que us doni eines inicials per resoldre els vostres conflictes des d’una perspectiva positiva i que us ajudi en el vostre rol de representants en tant que mediadors del grup classe.

Contingut
El taller emmarca el model de mediació entre iguals en un context universitari i es desenvolupa a través de casos pràctics, en el context de la participació a la universitat. Prèviament, es presentaran els espais de participació institucional a la universitat.

A qui s’adreça aquesta activitat?
A qualsevol persona que estudiï i estigui interessada en aquesta temàtica, especialment aquelles que hagin estat triades en algun càrrec de representació.

Dates i horari
Del 16 al 19 de juliol de 2018, de 10 h a 14 h.

Lloc de realització
L'Àgora (Edifici R)
Placa Cívica
Campus UAB

Preu
25 €
Amb aquesta activitat es pot reconèixer 1 crèdit ECTS.

Pel reconeixement, cal una assistència i participació activa en el 80 % de les sessions, i la presentació d’un treball en grup tutoritzat en el marc del mateix curs.

Inscripcions
Inscripcions tancades.