Enquestes d'avaluació docent i d'assignatures del primer semestre

Ja estan en marxa les enquestes d'avaluació del primer semestre del curs 2017-2018 corresponents a l’actuació docent del professorat i a les assignatures/mòduls. Ambdues enquestes es poden respondre des del 4 de desembre fins el 12 de gener de 2018.

21/11/2017

L’enquesta sobre l’actuació docent del professorat la respon l'alumnat cada semestre. És l'eina que permet conèixer el grau de satisfacció dels i les estudiants sobre qüestions relacionades amb l'activitat desenvolupada pel professorat a l'aula, i al mateix temps permet avaluar i millorar el desenvolupament de les titulacions.

Aquesta enquesta es pot respondre a través d'un formulari electrònic o a través d'una aplicació mòbil, que permet respondre a través del telèfon o tauleta, des del 4 de desembre fins al 12 de gener de 2018. Els informes de resultats es difondran al mes de març.

L’avaluació de les assignatures/mòduls de grau universitari és l'eina que permet conèixer el grau de satisfacció dels estudiants sobre qüestions relacionades amb l'assignatura de grau que està matriculat, i al mateix temps, permet avaluar i millorar el desenvolupament de les titulacions. L’opinió de l’alumnat sobre el contingut de les assignatures/mòduls és bàsica a l’hora de detectar els punts forts i els febles en el desenvolupament. La seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal que les titulacions responguin a les expectatives d’aprenentatge dels usuaris. Aquesta enquesta es pot respondre mitjançant un formulari electrònic des del 4 de desembre fins al 12 de gener de 2018.

Les titulacions de la UAB s'avaluen constantment per a la seva millora. Les enquestes d'avaluació són una eina bàsica per detectar els punts forts i els febles de l'oferta formativa, el contingut de les matèries i l'actuació del professorat. La UAB anima als/les seus/seves estudiants/es i titulats/des a respondre-les ja que la seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal de que responguin a les expectatives d'aprenentatge.

Més informació: http://www.uab.cat/enquestes/

 

Notícies relacionades

L'economia social i solidària arriba a la UAB

La UAB inaugura el dimecres, 21 de febrer, la primera edició del Postgrau d'Economia Social i Solidària amb una lliçó inaugural sobre les incubadores socials universitàries. El postgrau ofereix formació sobre com transformar el model actual de desenvolupament socioeconòmic, a partir de la participació de l'àmbit universitari (UAB), l'administració local (Ajuntament de Sabadell) i el teixit associatiu (Teler cooperatiu/ Ateneu Cooperatiu del Vallès). Llegir més

Totes les notícies