Lliurament de títols de doctor/a i de premis extraordinaris de doctorat

L’Escola de Doctorat, conjuntament amb Alumni UAB, organitza un acte semestral en el qual es lliuren els títols de doctor i de doctora i es fa entrega dels premis extraordinaris de doctorat.

La UAB, amb 66 programes de doctorat, és una de les universitats catalanes capdavanteres en la producció de tesis i genera aproximadament una tercera part de les tesis doctorals que es llegeixen al sistema universitari català cada any.

Amb la Cerimònia de lliurament de títols de doctor i de doctora i de premis extraordinaris de doctorat, que es farà dues vegades per curs (cap al maig i cap al novembre), la UAB vol posar en valor l’esforç i la dedicació dels joves investigadors i la seva aportació a la generació de coneixement.

El principal valor de la UAB és el capital humà i els nous doctors són un element indispensable per continuar en les línies de recerca d’excel·lència. Excel·lència que es fonamenta en la qualitat del doctorat com a indicador distintiu.

Els Premis Extraordinaris de doctorat posen en valor aquelles tesis que han rebut la qualificació d’Excel·lent Cum Laude, i que, a proposta de la CAPD de cada programa de doctorat, han destacat per a la seva aportació i avenç en els diferents àmbits de la nostra Universitat.

Els premis s’atorguen per curs acadèmic, d’acord amb la normativa de doctorat, i els criteris específics de cada programa de doctorat.