Abans de marxar

Abans de marxar

Al següent enllaç pots consultar el vídeo de la sessió informativa del 10/02/2021 adreçada als estudiants seleccionats per fer una estada d'intercanvi Erasmus o UAB Exchange Programme durant el curs 2021/22

Enllaç al vídeo de la sessió informativa per als estudiants OUT 2021/22

 

 

Tràmits UAB

  • Recollir Credencial Alumne d’Intercanvi (rebreu e-mail d’avís)
  • Signar el Compromís (rebreu e-mail d’avís)
  • Fer  l’Acord d’Estudis (d’acord amb el Dr. Francesc Serra i des de: http://sia.uab.cat (Sol·licitud i consulta intercanvi OUT). Pots consultar el manual per preparar l'acord d'estudis aquí.
  • Matricular-se del curs 2021-22 (no oblideu contractar l’assegurança de mobilitat)

Tràmits Unversitat de destí
Consulteu la web de la vostra universitat de destinació a la llista de destinacions


A tenir en compte:

1. Feu servir sempre el correu institucional  (@e-campus) 

2. Heu de complir el règim de permanència de la UAB. Situacions més habituals en que us podeu trobar:

  • Assignatures pendents: podreu sol·licitar al Deganat no matricular-les durant l'any de l'intercanvi
  • Per poder cursar assignatures de 4rt o optatives cal tenir tot 1r curs superat i tenir un total de 120 crèdits superats

3. Crèdits mínims a matricular i a superar durant l’estada:

Estada anual : matrícular-ne 30 i superar-ne 20
Estada semestral: matrícular-ne 20 i superar-ne 10

4. Adreces electròniques d’interès :

Francesc.Serra@uab.cat
intercanvis.politiques@uab.cat
sicue@uab.cat

5. És responsabilitat única i exclusiva de l’estudiant fer tots els tràmits i lliurar els documents dintre dels terminis fixats.