Abans de marxar

Tràmits UAB

  • Recollir Credencial Alumne d’Intercanvi (rebreu e-mail d’avís)
  • Signar el Compromís (rebreu e-mail d’avís)
  • Fer  l’Acord d’Estudis (d’acord amb el Dr. Francesc Serra i des de: http://sia.uab.cat (Sol·licitud i consulta intercanvi OUT)
  • Matricular-se del curs 2019-20 (no oblideu contractar l’assegurança de mobilitat)
Tràmits Unversitat de destí
Consulteu la web de la vostra universitat de destinació al Mapa de destinacionsMolt important a tenir compte:

1. Feu servir sempre el correu institucional  (@e-campus) 

Des de http://sia.uab.cat en 'Accés a Correu Alumnes (e-campus)'

2. Heu de complir el règim de permanència de la UAB aquí el podeu trobar. Situacions més habituals en que us podeu trobar:

  • Assignatures pendents: podreu sol·licitar al Degà no matricular-les
  • Per poder cursar assignatures de 4rt o optatives cal tenir tot 1r curs superat i tenir un total de 120 crèdits superats
3. Crèdits mínims a matricular i a superar durant l’estada:

Estada anual : matrícular-ne 30 i superar-ne 20
Estada semestral: matrícular-ne 20 i superar-ne 10

4. Màxim de crédits de Mobilitat 

30 ECTS de Mobilitat (compten com Optatius)

5. Adreces electròniques d’interès :

Francesc.Serra@uab.cat
intercanvis.politiques@uab.cat
sicue@uab.cat

6. És responsabilitat única i exclusiva de l’alumne fer tots els tràmits i lliurar els documents dintre dels terminis fixats.