Erasmus + Pràctiques i UAB Exchange Programme Traineeships

Erasmus + Pràctiques i UAB Exchange Programme Traineeships


La Universitat Autònoma de Barcelona participa en el programa europeu de mobilitat Erasmus+ de 2014-2020 de la Comissió Europea i sol·licita fons econòmics per cofinançar estades de pràctiques per als seus estudiants en entitats col·laboradores dels països membres del programa.

La UAB, a més, conscient de la importància de les estades de pràctiques internacionals per al futur professional dels estudiants, disposa d’un programa propi de mobilitat per a pràctiques en empreses i institucions que fa possible estades arreu del món i oportunitats de mobilitat que no entren dins del marc del programa Erasmus+ Pràctiques.

Aquests programes es gestionen des del Servei d'Ocupabilitat de la UAB. Trobaràs més informació clicant en l'enllaç següent.