Erasmus + Pràctiques i UAB Exchange Programme Traineeships

Erasmus + Pràctiques i UAB Exchange Programme Traineeships


La Universitat Autònoma de Barcelona participa en el programa europeu de mobilitat Erasmus+ de 2014-2020 de la Comissió Europea i sol·licita fons econòmics per cofinançar estades de pràctiques per als seus estudiants en entitats col·laboradores dels països membres del programa.

La UAB, a més, conscient de la importància de les estades de pràctiques internacionals per al futur professional dels estudiants, disposa d’un programa propi de mobilitat per a pràctiques en empreses i institucions que fa possible estades arreu del món i oportunitats de mobilitat que no entren dins del marc del programa Erasmus+ Pràctiques.

Aquests programes es gestionen des del Servei d'Ocupabilitat de la UAB. Trobaràs més informació clicant en l'enllaç següent.

Moltes institucions ofereixen estades de pràctiques i algunes d'elles específiques per a traductors i intèrprets. El Servei d'Ocupabilitat facilita la mobilitat professional internacional, podeu consultar-ne la informació a Recursos i Oportunitats.

El Servei d'Ocupabilitat és el Career Service de la UAB, l'oficina encarregada de la intermediació laboral dels estudiants i titulats universitaris. Tenen diversos serveis que us poden ser útils durant i en finalitzar els estudis:

NEXUS: Aplicació que dona accés a les ofertes de pràctiques i feina que arriben a la UAB.

Sessions individuals d'Orientació Professional: Per a sol·licitar orientacions professionals individualitzades.

Treballar a l'estranger: Apartat amb oportunitats de feina a través de tres tipus de cerques: països de destinació, estudis cursats a la UAB i portals mundials, de recerca i d’orientació per a la carrera professional.

UAB EMPRÈN: Programa de foment i suport a l'emprenedoria.

Ofertes de pràctiques a l'estranger que arriben a la FTI: vegeu Ocupabilitat.

- Coordinador d’intercanvis de la FTI:

- Coordinadors de pràctiques de la FTI:

Les pràctiques realitzades a través d’una estada d’Erasmus + Pràctiques i de la UAB Exchange Programme Traineeships es poden:
- Reconèixer per les assignatures de pràctiques del Grau de Traducció i Interpretació (“101456 Pràctiques externes”) i del Grau d'Estudis d'Àsia Oriental (“101521 Pràctiques externes”).

- Fer una transferència perquè consti l’estada realitzada al Suplement Europeu del Títol.