Condicions generals

Logotip Erasmus + Català

El UAB Exchange Programme facilita a l’alumnat matriculat a la nostra universitat l'estada acadèmica d'un semestre o d’un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus+, així com també possibilita el reconeixement posterior dels estudis cursats a l'estranger.

El reconeixement d'estudis es farà seguint el Learning Agreement (acord d’estudis) que la persona estudiant haurà pactat amb la persona coordinadora d'intercanvi del seu centre, abans de marxar.

Cada curs s’obre una convocatòria conjunta dels programes Erasmus+ i el UAB Exchange Programme entre l’alumnat de la UAB. La resolució d’adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica la concessió d’un ajut econòmic, que depèn de l’aprovació dels pressupostos destinats als programes per a les diferents institucions implicades.

La persona estudiant abona l'import de la matrícula a la universitat d'origen i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d'acollida (excepte en els casos en que s’especifica el contrari), on té dret als mateixos serveis que rep l’alumnat local, en igualtat de condicions. La universitat d'acollida haurà de facilitar la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats d'allotjament i els procediments d'inscripció.

La realització de l’intercanvi a la universitat de destinació no suposarà el dret d'obtenir la titulació en aquella institució.

Signatura Electrònica

Per a la realització de tràmits amb la UAB cal disposar d’un certificat digital per tal de poder signar els documents mitjançant una signatura electrònica. Consulta tota la informació a la pàgina de la signatura electrònica.

Trobareu la resolució d'assignació d'ajuts per les estades Erasmus+ del curs 2024-25 a l'apartat de "Persones seleccionades i Informació - Curs 2024/25"

L’Àrea de Relacions Internacionals convoca als estudiants amb plaça assignada al UAB Exchange Programme a unes sessions informatives que tindran lloc els dies 13 i 14 de febrer a l’Aula Magna de la Facultat de Comunicació:

-Dimarts 13 de febrer a les 13:00 h: Amèrica del Sud, Estats Units, Canadà, Austràlia, Regne Unit, Israel, Egipte i la resta del món.

-Dimecres 14 de febrer a les 15:00 h: Destinacions asiàtiques.

Les sessions versaran sobre la documentació obligatòria, el procés de sol·licitud i altres temes que es considerin importants.