FAQs Programes de pràctiques

FQPractiques

 PREGUNTES FREQUENTS SOBRE LES PRÀCTIQUES A L’ESTRANGER.
 
 1. He de buscar jo la institució o empresa on fer l’estada o hi ha institucions que oferta directament la Facultat?

En principi, has de buscar tu la institució. Tens tres opcions:

- Buscar-la mitjançant els teus contactes, parlant amb professors, el coordinador d’intercanvis del teu centre, etc.
- Buscar-la mitjançant els Portals de cerca de pràctiques:

 • ErasmusIntern: Portal del programa Erasmus + gestionat per Erasmus Student Network amb ofertes d’empreses per fer estades de pràctiques i informació sobre mobilitat.
 • Leo-net: portal d’ofertes de pràctiques per a  Europa.
 • iAgora: portal d’ofertes de pràctiques per a Europa; cal registrar-s’hi per poder-hi accedir.
 • Recruiting Erasmus: portal d’ofertes de pràctiques i feina.
 • Euro Placement: portal d’ofertes de practiques; cal registrar-s’hi per poder-hi accedir; conté un directori d’empreses internacionals.
 • Graduate Land: portal d’ofertes de pràctiques i feina a Europa; cal registrar-s’hi per poder-hi accedir.
 • Entrypark: portal d’ofertes de pràctiques i feina mundial; cal registrar-s’hi per poder-hi accedir.
 • KapStages: portal d’ofertes de pràctiques mundial que ofereix l’opció de penjar anuncis.
 • Idealist: portal de pràctiques, feina i voluntariat arreu del món en el tercer sector.
 • EuroBrussels: portal d’ofertes de pràctiques en institucions i organismes europeus per a tots els sectors professionals.
 • Jobbydoo: portal d’ofertes de pràctiques i feina a Europa


A més, a la Facultat de Veterinària, per als alumnes de Veterinària, tenim alguns convenis de pràctiques, aquestes places surten convocades normalment cap a l'octubre/novembre per fer les pràctiques a l’estiu següent. La convocatòria surt publicada a les pantalles, avisem també per e-mail. També disposem d'un llistat d'empreses on han anat els alumnes en cursos anteriors.

Per als alumnes de Ciència i Tecnologia dels Aliments, també tenim contactes amb diverses empreses, i us podem ajudar a trobar-ne una.

2. Es pot rebre alguna remuneració a banda de l’import de la beca?
L’empresa o institució no té cap obligació, però hi ha empreses i institucions que ajuden els estudiants amb una petita remuneració, oferint allotjament o despeses de transport o de menjar. Cal negociar-ho  directament amb el tutor responsable de l'empresa o institució d’acollida. No és incompatible amb el fet de rebre la beca.

3. Puc fer el Pràcticum mitjançant un programa d’intercanvi de pràctiques?
Sí, però tingues en compte el calendari de les convocatòries de beques i també que has d’estar matriculat al Pràcticum. A més, si vols optar a una beca Erasmus+ Pràctiques, hauràs de fer una estada de, com a mínim, 2 mesos.

4. Puc fer unes pràctiques a l’estranger a través d’un programa d’intercanvi de pràctiques i convalidar assignatures optatives?
No, les pràctiques a l'estranger només es poder reconèixer per les pràctiques externes i en el cas de Veterinària, segons el lloc on es facin, també es poden fer servir per reconèixer el Rotatori hospital

5. Puc fer unes pràctiques a l’estranger a través d’un programa d’intercanvi de pràctiques i no convalidar-les per res?
Sí, en aquest cas, serien unes pràctiques extracurriculars i et sortirien a l’expedient com a tals si sol·licites que hi apareguin.

6. Quins són els programes d’intercanvis de pràctiques que puc sol·licitar?
El programa Erasmus+ Pràctiques, per països de la Unió Europea i estades de com a mínim 2 mesos.
L'UAB Exchange Programme Traineeships, per països de fora de la Unió Europea i estades de com a mínim 1 mes, o dins de la Unió en cas d'estades de menys de 2 mesos.

7. Puc fer el Pràcticum a l’estranger, sense haver de demanar un programa d’intercanvi?
Sí, però en aquest cas no tindràs opció a beca. Hauràs de fer tots els tràmits igual que la resta de companys que fan el pràcticum a Catalunya/Espanya.


Programa Erasmus+ Pràctiques

1. Què és la beca Erasmus+ Pràctiques?
És una beca de mobilitat internacional per fer estades de pràctiques (assignatura Pràcticum o extracurriculars) a una institució pública o una empresa privada d'un país europeu.

2. Quins requisits he de complir per sol·licitar-la?
Es poden presentar els estudiants de Grau, Màster i Doctorat matriculats a la UAB i amb l’expedient obert, que tinguin la nacionalitat, la residència temporal o permanent, o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants en el programa Erasmus.
També cal haver superat, en el moment de la sol·licitud, 60 crèdits.

3. Quin és l'import de la beca?
Depèn del pais on marxis, entre 300 i 400 € al mes (en principi només es bequen com a màxim 3 mesos)

4. Puc fer una estada Erasmus+ Pràctiques com a titulat?
Sí, però has de fer la sol·licitud abans de tancar l’expedient.

5. Quina durada pot tenir l’estada de pràctiques?
Les estades són de, mínim, 2 mesos (entenent-se per 2 mesos, 60 dies) i, màxim, 12 mesos.
No es pot haver sobrepassar el període màxim de 12 mesos per cicle d’estudis, excepte estudis de grau que donen accés directe a estudis de doctorat (Medicina i Veterinària), que tenen un màxim de 24 mesos.

6. Puc tenir una beca Erasmus+ Estudis i una beca Erasmus+ Pràctiques en el mateix curs acadèmic?
Sí, pots fer Erasmus+ Estudis i Erasmus+ Pràctiques durant el mateix curs acadèmic, sempre que ho facis en períodes diferents. (SEMPRE QUE ELS PERÍODES EN QUÈ HO FACIS SIGUIN COMPATIBLES) Per exemple, Erasmus+ Estudis durant el primer quadrimestre i Erasmus+ Pràctiques durant el segon quadrimestre.


UAB Exchange Programme Traineeships

1. Què és la beca de l'UAB Exchange Programme Traineeships?
És una beca de mobilitat internacional per fer estades de pràctiques (assignatura Pràcticum o extracurriculars) a una institució pública o una empresa privada d'un país europeu (durada inferior a 2 mesos) o qualsevol altre país del món.

2. Quins requisits he de complir per a sol·licitar-la?
Es poden presentar els estudiants matriculats en un ensenyament oficial de la UAB i amb l’expedient obert durant tota l’estada de pràctiques. Per tant, un UAB Exchange Programme Traineeships no es pot fer com a titulat.

També cal haver superat, en el moment de la sol·licitud, 60 crèdits

3. Quina durada pot tenir l’estada de pràctiques?
Les estades són de, mínim, 1 mes (30 dies) i, màxim, 12 mesos.
Si les pràctiques es duen a terme en països inclosos en el programa Erasmus+ Pràctiques, han de durar menys de 2 mesos.

4. Quin és l’import de la beca? 
L’ajuda econòmica per aquest programa és de 120 €/mes per estades a fora d’Europa i de 100 €/mes per estades a Europa.

5. Puc tenir una beca UAB Exchange Programme i una beca UAB Exchange Programme Traineeships en el mateix curs acadèmic??
Sí, sempre que ho facis en períodes diferents. 


Per ambdós programes

1. Com he de presentar la sol·licitud?
A través del formulari en línia que hi ha per aquesta finalitat.

2. Quins són els criteris de selecció dels participants?
Les sol·licituds es prioritzen segons:
- La nota mitjana. S’aplicarà el barem 27.
- El coneixement d’idiomes. Es puntua entre 0,5 i 2 punts d’acord amb el document de Valoració Addicional d’Idioma.

3. Tinc un coneixement baix de la llengua estrangera. Puc presentar-me?
Sí, però tindràs menys opció d’aconseguir els diners de la beca.

4. Quan puc iniciar l’estada?
Les dates d’inici d’estada han de ser posteriors a la data de resolució de la convocatòria a la qual t’has presentat.

5. Puc posar qualsevol data d’inici i finalització de pràctiques?
No. La data d’inici i la de finalització seran el primer i l’últim dia en què hagis de ser a la institució d’acollida. Aquestes dates han de ser dies laborables i seran les que constaran en tota la documentació.

6. Quins tràmits he de fer abans de marxar?
A partir de la data de la resolució i, com a mínim, quinze dies abans d’iniciar l’estada, tant si heu obtingut finançament com si no n’heu rebut (Beca Zero), per poder tenir l’empara i ser a dins del marc del programa, heu de presentar la documentació, degudament completada, que indiquem a la web.

7. A qui he de posar de persona responsable de la institució d’enviament (UAB)?
Has de posar el Coordinador d’Intercanvis del teu centre.

8. Es pot iniciar l’estada si no m’he presentat a cap convocatòria?
No.

9. Es pot iniciar l’estada si no s’ha resolt la convocatòria a la qual m’he presentat?
No.

10. Si una vegada entregada tota la documentació hi ha un canvi de dates, contingut de les pràctiques, tutor o durada de la meva estada, com he de procedir?
En el cas del programa Erasmus+, si el canvi és abans d’iniciar l’estada, cal entregar el Learning Agreement Before the mobility amb la informació actualitzada. Si el canvi és una vegada iniciada la mobilitat, els canvis s’han de reflectir en el Learning Agreement During the mobility per deixar-ne constància.
Quan tinguis el document emplenat, signat per tu i signat i segellat per l'empresa/institució, has d’enviar-lo a la teva Gestió Acadèmica perquè ho signi el Coordinador d’Intercanvis del centre.

En el cas de l'UAB Exchange Programme Traineeships, cal notificar els canvis a través d’un correu electrònic i entregar el document de reconeixement de les pràctiques actualitzat.

11. Què he de fer si l’empresa/institució no té segell?
Cal fer arribar un d’aquests dos documents:
- una carta de l'empresa, en paper de carta i amb el seu logotip, explicant que l'empresa no té segell i indicant el nom de la persona que signarà tota la documentació;
- una còpia de la inscripció de l'empresa en el registre mercantil.

12. Quina assegurança necessito?

-Estudiants. Heu de contractar l’Assegurança complementària de mobilitat que ofereix l’empresa Òmnibus. Cal fer-ho a través d’una modificació de la matrícula a la Gestió Acadèmica del vostre centre. Posteriorment, heu d’acreditar que l’heu contractada fent arribar al Servei d'Ocupabilitat una còpia ESCANEJADA de la vostra matrícula, on hi figuri el pagament.

- Recent titulats. Heu de contractar l’Assegurança per Espanya i l’estranger a través de la pàgina web de l’empresa Òmnibus. Posteriorment, heu d’acreditar que l’heu contractada fent arribar al Servei d'Ocupabilitat una còpia escanejada del certificat que us facilitarà la companyia asseguradora.

A més, per païssos no UE on no accepten la Targeta Sanitària Europea, cal contractar una assegurança privada.

13. Per què necessito l’assegurança complementària de mobilitat per dos cursos acadèmics?
Si la teva estada és entre dos cursos acadèmics (per exemple, estades d'1 de juliol a 30 de setembre), cal l’assegurança complementària de mobilitat dels dos cursos acadèmics, ja que has d’estar assegurat durant tot el teu període de pràctiques. Una assegurança cobreix un curs acadèmic, és a dir, de setembre a setembre.

14. Quina documentació original de la meva estada he d’entregar?
- El document de dades bancàries.
- Arrival and Attendance certificates.
- Conveni de pràctiques signat per les tres parts (estudiants, UAB, empresa/institució).

Trobes a faltar alguna pregunta? Envia'ns els teus comentaris a intercanvis.veterinaria@uab.cat