Destinacions

Destinacions
És molt important abans de fer la sol·licitud consultar la pàgina web de les universitats de destinació per informar-se sobre l’oferta d’assignatures, el calendari acadèmic, el procediment d’admissió, etc. i assegurar-se que aquesta destinació és la que més us interessa a nivell acadèmic.

Període d'estada:

Quan s’indica 5 mesos, s’ha d’entendre una estada quadrimestral/semestral i quan s’indica 10 mesos s’entén que l’estada és d’un curs acadèmic complet. El número de mesos indicats és orientatiu. L’estada real a la universitat de destinació s’adaptarà al calendari acadèmic de la universitat de destinació. L’estudiant podrà escollir el quadrimestre d’estada en el moment de fer la sol·licitud (s’haurà d’indicar 1r/2n semestre).

Requisits principals:

• Estar matriculat a la UAB durant el curs en que es fa la sol·licitud i el curs en que es fa l'intercanvi.
• Haver superat 60 crèdits en el moment de fer la sol·licitud  (45 ECTS en cas del programa SICUE)
• Cursar un mínim de 30 crèdits (per estades anuals) o 15 crèdits (per estades semestrals)
• Per poder cobrar la beca, cal aprovar 20 crèdits (per estades anuals) o 10 crèdits (per estades semestrals)
• Coneixement de la llengua de la universitat de destinació
 
 
Els alumnes de Grau que facin una estada d’intercanvi estudis poden reconèixer crèdits optatius cursant:
• Assignatures del pla docent de la universitat de destí que no tinguin equivalència amb les assignatures del Pla docent de la UAB.
• Si curseu 30 o més ECTS en una llengua estrangera, per cada 6 ECTS cursats tindreu dret a 1.5 ECTS optatius (màxim de 12 ECTS de reconeixement d’idioma)

Experiències d'alumnes que han marxat en cursos anteriors: Veterinària 

Experiències d'alumnes que han marxat en cursos anteriors: CTA Presentació Intercanvis 2024-2025: Veterinària

Presentació Intercanvis 2024-2025:  Ciència i tecnologia dels aliments