Presentaciķ

La Disposició Addicional Setena de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública va establir el marc regulador de la professió de Psicòleg General Sanitari.

Segons la normativa a l'Estat Espanyol, el Grau o Llicenciatura de Psicologia no habilita, per si mateix, per a l'exercici de la psicologia en l'àmbit sanitari. Per a exercir la professió sanitària de Psicòleg General Sanitari, constitueix un requisit indispensable haver cursat el Màster Universitari en Psicologia General Sanitària (MUPGS), i haver superat un mínim de 180 crèdits ECTS de contingut específicament sanitari en el ensenyaments conjunts de màster i grau o llicenciatura en Psicologia.

El màster universitari en Psicologia General Sanitària de la Facultat de Psicologia de la UAB té per objectiu formar als estudiants en els coneixements i les competències necessàries per a la realització d'investigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i de l'activitat de les persones que influeixen en la promoció i millora del seu estat general de salut, sempre que aquestes activitats no requereixin una atenció especialitzada per part d'altres professionals especialistes en psicologia clínica.

 

Sortides professionals

Els/les psicòlegs/gues que estiguin en possessió del títol de Màster Universitari en Psicologia General Sanitaria podran desenvolupar la seva activitat professional en l’ àmbit sanitari per compte aliena e inscriure les seves pròpies consultes o unitats assistencials de psicologia al Registre General de centres, serveis i establiments sanitaris. Ara bé, només els/les psicòlegs/gues que estiguin en possessió del títol d’ Especialista en Psicologia Clínica podran portar a terme la seva activitat professional en el Sistema Nacional de Salud i centres concertats.

Així, entre les sortides professionals específiques del psicòleg general sanitari es poden destacar les següents:

 • Exercici privat de la professió de psicòleg general sanitari
 • Centres sanitaris en salut mental del sector privat
 • Serveis de rehabilitació comunitària (centres de dia) en salut mental d'adults
 • Centres d'educació especial infantil i juvenil
 • Centres d'atenció a trastorns de l'alimentació
 • Centres i tallers de treball per a persones amb deficiències i necessitats especials
 • Centres sociosanitaris i unitats residencials de la tercera edat
 • Centres d'atenció i seguiment de les drogodependències
 • Associacions de malalts en diverses patologies
 • Serveis de prevenció i promoció de la salut
 • Unitats de fertilitat del sector privat: serveis de diagnòstic i tractament per a parelles amb dificultats per tenir fills
 • Centres i unitats de preparació al part i a la maternitat (psicoprofilaxi obstètrica).
 • Centres d'atenció al benestar social de la infància i l'adolescència en alt risc de marginació social
 • Centres residencials d'acció educativa (CRAE)
 • Atenció a la salut psicològica en centres educatius
 • Unitats de primers auxilis psicològics (PAP)
 • Serveis de gestió i planificació sanitària
 • Serveis de vigilància de la salut laboral
 • Unitats d'intervenció en crisi, emergències i catàstrofes
 • Centres d'acollida i atenció a víctimes de maltractaments
 • Institucions sanitàries, públiques o privades, que treballin la instauració de programes de prevenció i promoció de la salut
 • Serveis d'assessorament tècnic civil (jutjats de família) i peritatge psicològic forense.
 • Centres d'alt rendiment esportiu
 • Recerca: universitats i centres /instituts de recerca
 • Formació, educació i supervisió de futurs professionals
 • Direcció, administració i /o gestió: col·laboració en la gerència del sistema sanitari

Horaris

Curs 2019-2020 (60 ECTS) - Alumnes de Nou Accés

Docència mòduls Campus UAB
Primer semestre (octubre-febrer)
Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 16:00 a 20:30 hores.
 
Segon semestre (febrer-juliol)
Dimecres i dijous de 16:00 a 20:30 hores.
Pràctiques externes als centres sanitaris (gener-juliol)
De dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores.
 
Curs 2019-2020 (30 ECTS) - Alumnes de 2n curs

Distribució de les pràctiques i de la docència (octubre-febrer)
Pràctiques externes als centres sanitaris: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores.
Docència mòduls Campus UAB: dimarts de 16:00 a 20:30 hores (9 setmanes)
 

Horaris 2019-2020

Sessió d'acollida 2019-2020 

Māster Oficial UAB

80 places
Presencial
Crčdits: 90 crčdits ECTS
Inici de la preinscripciķ 18/02/2019
Veure el calendari
Preinscripciķ tancada
Preu: 41,17€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2019-2020.
66€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2019-2020.
Centre: Facultat de Psicologia
https://www.uab.cat/psicologia/
Idioma:Catalā (70%) i Castellā (30%)
Universitat coordinadora:Universitat Autōnoma de Barcelona

Si tens dubtes o vols més informaciķ pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebrās un correu de confirmaciķ de la teva peticiķ