Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

Formació avançada i especialitzada en els coneixements i les competències que requereix l’exercici de psicòleg general sanitari, amb pràctiques en hospitals de referència a escala estatal

Pla d'estudis Màster Oficial - Psicologia General Sanitària

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 43421 - Avaluació i Intervenció en Malalties Cròniques, Discapacitat i Envelliment

 43420 - Avaluació i Intervenció en Salut Mental en Adults

 43419 - Avaluació i Intervenció en Salut Mental en la Infància i l'Adolescència

 43418 - Entrenament en Habilitats Bàsiques de Psicòleg General Sanitari

 43417 - Fonaments Científics i Professionals de la Psicologia Sanitària

 44722 - Pràctiques Externes I

 43422 - Prevenció i Promoció de la Salut

 44724 - Treball de Final de Màster I

 43423 - Experiències Professionals de Recerca, Avaluació i Intervenció en Psicologia Sanitària

 44723 - Pràctiques Externes II

 43426 - Treball de Fi de Màster

 44725 - Treball de Final de Màster II