Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

Formació avançada i especialitzada en els coneixements i les competències que requereix l’exercici de psicòleg general sanitari, amb pràctiques en hospitals de referència a escala estatal

Pla d'estudis Màster Oficial - Psicologia General Sanitària

Treballs de fi de màster

Un dels elements més reconeguts de qualsevol màster és el Treball Final de Màster (TFM). En primer lloc, perquè emplaça l’estudiant a integrar el conjunt de coneixements i destreses que ha anat adquirint amb l’objectiu d’abordar un problema real. En segon lloc, perquè aquest exercici integrador i pràctic és la millor demostració de fins a quin punt l’estudiant ha assolit el grau de competència per al qual se l’acreditarà amb el títol de Màster. El TFM del present màster té la paticularitat de que s'insta al estudiant a que el comenci en el segòn semestre coincidint amb l'inici de les pràctiques i te un caràcter eminentment autònom. Aquest treball és pot realitzar en tres formats: una revissió sistemàtica de l'estat acutal d'un tema, un estudi empíric i un treball de producte (nou instrument o mètode d'avaluación, nous materials terapèutics...). L'avaluació del TFM es realitzarà en base a 3 documents (informe del/s tutor/s, nota de prensa i resum executiu) i una exposició oral davant un tribunal de dos docents. De tots els TFM defensats i avaluats, seràn escollits els 12 millors per tal de ser presentats en el Congrès de Psicologia Sanitària i Salut Mental que s'organitza el mes de juny, una vegada finalitzada l'activitat acadèmica, entre 4 entitats i societats científiques (Facultat de Psicologia de la UAB, CORE de Salut Mental, la Societat Catalano-Balear de Psicologia i la Societat de Recerca i Teràpida del Comportament).