Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

Formació avançada i especialitzada en els coneixements i les competències que requereix l’exercici de psicòleg general sanitari, amb pràctiques en hospitals de referència a escala estatal

Pla d'estudis Màster Oficial - Psicologia General Sanitària

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

Tal com estableix l'Ordre ECD/1070/2013, el Màster Universitari en Psicologia General Sanitària és un màster amb una durada de 90 crèdits europeus (ECTS) de contingut específicament sanitari i dels quals 30 corresponen a pràctiques externes presencials en centres sanitaris autoritzats i 12 al treball fi de màster.

D'acord amb l'esmentada Ordre, el màster inclou un mòdul bàsic de 6 crèdits sobre els fonaments científics i professionals de la Psicologia Sanitària, i 42 crèdits obligatoris que corresponen als continguts fixats per al mòdul específic i que aborden l'entrenament en habilitats bàsiques del Psicòleg General Sanitari, així com la investigació, avaluació, intervenció en Psicologia de la Salut.

Horaris

  • Curs 2023-2024 (60 ECTS) - Alumnes de Nou Accés


Docència mòduls Campus UAB

Primer semestre (setembre-febrer)
Segon semestre (febrer-juliol)
 
Pràctiques externes als centres sanitaris (gener-juliol)
 
Curs 2024-2025 (30 ECTS) - Alumnes de 2n curs

Distribució de les pràctiques i de la docència (setembre-febrer)

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 48
Treball de fi de màster 12
Pràctiques externes 30
TOTAL 90

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Primer curs    
Avaluació i Intervenció en Malalties Cròniques, Discapacitat i Envelliment 9 OB
Avaluació i Intervenció en Salut Mental en Adults 6 OB
Avaluació i Intervenció en Salut Mental en la Infància i l'Adolescència 6 OB
Entrenament en Habilitats Bàsiques de Psicòleg General Sanitari 6 OB
Fonaments Científics i Professionals de la Psicologia Sanitària 6 OB
Pràctiques Externes I 15 OB
Prevenció i Promoció de la Salut 9 OB
Treball de Final de Màster I 3 OB
Segon curs    
Experiències Professionals de Recerca, Avaluació i Intervenció en Psicologia Sanitària 6 OB
Pràctiques Externes II 15 OB
Treball de Final de Màster II 9 OB

 

 

OB: Obligatoris