Comissió d'Igualtat

Comissió d'Igualtat

La comissió d'igualtat de Biociències es va crear el 13 de desembre de 2018 i ha d'estar conformada per: 1 representant de Polítiques d'igualtat de la Facultat, 1 representant de l'equip de Deganat, l'Administrador/a del Centre, 4 representants del professorat dels Departaments (PDI), 1 representant del Personal d'Administració i Serveis (PAS) i 2 representants de l'alumnat.

La Representant d'Igualtat de la facultat presideix la comissió i actua com a representant a l'Observatori per a la Igualtat de la UAB.

Membres

Actualment la comissió la conformen:

 • Sandra Saura Mas, professora del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia (BABVE).
 • Marta Martín, Vicedegana de Mobilitat, Promoció i Comunicació.
 • Anna Barragán, Administradora del Centre.
 • Pilar Tudela Cullell, personal d'administració i serveis.
 • Mercè Martí, professora del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia.
 • Ester Julián, professora del Departament de Genètica i Microbiologia.
 • Júlia Lorenzo, professora del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular.
 • Emma Sancho, representant d'igualtat d'alumnat de la Facultat de Biociències.
 • Queralt Ventura, representant d'igualtat d'alumnat de la Facultat de Biociències.
Objectius

Els principals objectius de la comissió son:

 • Vetllar per a la implementació de polítiques d'igualtat a la Facultat de Biociències.
 • Treballar per a l'elaboració, el seguiment i l'avaluació de propostes d'actuació encaminades a corregir les desigualtats a la Facultat de Biociències.

La comissió està oberta a tothom qui hi vulgui participar, només cal escriure a: comissio.igualtat.biociencies@uab.cat