Màster Universitari en Advocacia

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Advocacia i Procura

Informació general

 • Màster Universitari UAB
 • Crèdits: 90 crèdits ECTS
 • Inici de la preinscripció 13/01/2023
  Veure el calendari
 • Places: 80 places
 • Preu: 18,46€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2022-2023.
  66€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2022-2023.

 • Idioma: Català (50 %), castellà (50 %).
 • Modalitat: Presencial
 • Centre docent: Facultat de Dret

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Advocacia i Procura

Sortides professionals

Superada la posterior prova d'accés, faculta als graduats en Dret per a l'exercici de la professió d'advocat en tota la seva amplitud i en les seves diverses vessants i especialitats  i, depenent de la normativa interna de cada Col·legi, dona accés al sistema de justícia gratuïta i torn d'ofici.

D'igual manera, habilita per a l'exercici de la professió tant com a professional autònom com també de forma depenent en una organització empresarial.

Recomanem als alumnes amb estudis de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior sense la titulació d'accés al màster homologada que us poseu  en contacte amb el Col·legi Professional corresponent per conèixer els requisits necessaris per exercir professionalment a l’estat espanyol.

Pràctiques

Universitat coordinadora:

Universitat Autònoma de Barcelona

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Advocacia Accedir a l'apartat de El màster en xifres

Més informació