Màster Universitari en Advocacia

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Advocacia i Procura

Pla d'estudis Màster Oficial - Advocacia

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 42468 - Assessoria i Redacció de Documents Jurídics (2022-23)

 42469 - Deontologia Professional, Torn d'Ofici i Gestió del Despatx (2022-23)

 42470 - Litigació Administrativa (2022-23)

 44218 - Litigació Civil (2022-23)

 42472 - Litigació Laboral (2022-23)

 42473 - Litigació Penal (2022-23)

 42701 - Pràctiques Externes I (2022-23)

 44217 - Simulació de Judicis (2022-23)

 42702 - Pràctiques Externes II

 42475 - Treball de Fi de Màster