Màster universitari en Advocacia

Màster per exercir la professió d'advocat en tota la seva amplitud i en les seves diverses vessants i especialitats

Informació general

 • Màster Universitari UAB
 • Crèdits: 90 crèdits ECTS
 • Inici de la preinscripció 01/02/2022
  Veure el calendari
 • Places: 80 places
 • Preu: 18,46€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2022-2023.
  66€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2022-2023.

 • Idioma: Català (50 %), castellà (50 %).
 • Modalitat: Presencial
 • Centre docent: Facultat de Dret

El termini de preinscripció finalitzarà el dia 31 de maig de 2022

El màster prepara als graduats i llicenciats en Dret per a l'exercici de la professió d'advocat, d'acord amb la Llei 34/2006 de 30 d'octubre. Es tracta d'un curs a temps complet de perfil professionalitzador, orientat a potenciar el desenvolupament de les habilitats i competències necessàries per a l'exercici de l'advocacia. Aquest màster té una doble finalitat: proporcionar la formació necessària per a l'exercici de l'activitat professional i per superar la prova d’aptitut del Ministerio de Justicia. Està organitzat per la Facultat de Dret de la UAB juntament amb els col·legis d'advocats de Barcelona, Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell i Terrassa.

El màster d'Advocacia consta de 90 crèdits i s'estructura en dos blocs:

 1. El curs de formació, de 60 crèdits que ofereix una formació eminentment pràctica, impartida pels millors professors universitaris i per advocats de reconegut prestigi. Hi col·laboren magistrats, jutges, notaris, registradors, inspectors d'Hisenda i de la Seguretat Social.
 2. Les pràctiques externes, de 30 crèdits, amb un ampli ventall de possibilitats especifiques (despatxos a la Unió Europea, practiques als jutjats, judicis a l’Escola Judicial)

Sortides professionals

Superada la posterior prova d'accés, faculta als graduats en Dret per a l'exercici de la professió d'advocat en tota la seva amplitud i en les seves diverses vessants i especialitats  i, depenent de la normativa interna de cada Col·legi, dona accés al sistema de justícia gratuïta i torn d'ofici.

D'igual manera, habilita per a l'exercici de la professió tant com a professional autònom com també de forma depenent en una organització empresarial.

Recomanem als alumnes amb estudis de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior sense la titulació d'accés al màster homologada que us poseu  en contacte amb el Col·legi Professional corresponent per conèixer els requisits necessaris per exercir professionalment a l’estat espanyol.

Pràctiques

Universitat coordinadora:

Universitat Autònoma de Barcelona

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Advocacia Accedir a l'apartat de El màster en xifres

Més informació